#1 Malmö stad om att nå klimatmålen 2030!

5 november 2020. FN har konstaterat att “cirka 70% av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt kopplat till samhällsbyggande” och år 2018 tecknades Parisavtalet om nollutsläpp till 2045.

Som ett steg i rätt riktning beslutade Malmö stad att förra året ta fram en färdplan för ett klimatneutralt samhällsbyggande till 2030. Just nu pågår liknande arbete i flera andra kommuner. Att bygga både ekologisk, ekonomiskt och socialt hållbart är en livsavgörande utmaning som kommer att innebära förändringar i hur våra samhällen planeras, byggs och brukas. Vilka förändringar kommer vi att se i Malmö? Vad kommer ett cirkulärt och biobaserat byggande att innebära? Kommer stenstaden Malmö att vara en trästad 2030?

Deltar gör: Tomas Alsmarker, programledare, Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration