Tillverkningskontroll och tredjepartskontroll

Tillverkningskontroll och tredjepartskontroll

Tillverkningskontroll

Målet med tillverkningskontrollen är att säkerställa att CMP-godkända panelbrädor och tillverkning av dessa uppfyller de krav som ställs i kapitel Tekniska krav och kapitel Märkning. Tillverkningskontrollen och dess dokumentation ska vara godkänd av Tredjepartskontrollanten enligt kapitel Tredjepartskontroll.

Tillverkningskontrollen ska utföras under ledning och kontroll av produktionsansvarig eller annan befattning utnämnd av företagsledningen.

Därutöver ska löpande kontroll av verksamheten ske. Det ska ske ständigt, utan krav på dokumentation, enligt Godkänd Tillverkares egna riktlinjer. Om något avviker från kraven i dessa regler stoppas verksamheten och avvikelsen åtgärdas innan tillverkningen återupptas. Nedan följer anvisningar för tillverkningskontrollen fördelat på tillverkningsprocessens olika delar. Utförliga instruktioner för nedanstående kontroller kan med fördel placeras i anslutning till utrustningen för respektive del i tillverkningsprocessen.

Tillverkningskontrollen enligt krav från avsnittet Ytbehandlingsprocessen, består av kontroll av:

 • Tid mellan torrklyvning/profilering och ytbehandling, maximalt tolv (12) månader
 • Förvaring av panelbrädorna innan ytbehandling
 • Temperaturen på träet vid ytbehandling
 • Ytfuktkvot (16 % eller lägre enligt AMA Hus kapitel LCS) och målningsbar yta (ingen smuts och löst sittande material)
 • Färgfabrikat
 • Färgtyp
 • Produkttyp
 • Ytbehandlingsklass
 • Pålagd mängd färg (g/m2) (mäts genom vägning)
 • Färgtäckning (okulär besiktning)
 • Satsnummer för färgen
 • Satsnummer för de utvändiga panelbrädorna
 • Stapelbarheten (ingen färg ska ha lossnat i samband med stapling eller lastning)
 • Rådande temperatur i lokalen vid målning ska dokumenteras
 • Torkförhållanden
 • Kalibrering av fuktkvotsmätare
 • Kontroll av övriga krav, angivna av färgleverantören.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration