Standarder inom byggproduktområdet

För att åstadkomma fri rörlighet för produkter på den inre marknaden i Europa produkter måste tekniska handelshinder avskaffas. Det sker bland annat med hjälp av harmonisering av tekniska regler för olika produktområden. Produkter som uppfyller ställda krav kan CE-märkas och får därefter säljas fritt inom och mellan länderna i EU och EES.

CE-märkning av byggprodukter

 
Från den 1 juli 2013 blir det obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter. De byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.
 

Vilka produkter ska CE-märkas?

Det finns många standarder inom byggproduktområdet, men det är bara byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard som ska CE-märkas och prestandadeklareras
 
En standard blir harmoniserad när den publiceras i den Europeiska unionens officiella tidning. Den har då en ZA-bilaga som anger vilka bedömningsmetoder m.m. som ska användas för CE-märkning. Det finns även anvisningar för tillverkningskontroll (factory production control).
 
En lista på aktuella standarder för aktuella byggprodukter i trä finns i tabell 1. Kommissionen listar också alla harmoniserade standarder på sin webbplats Nando. På Nando finns också slutdatum för standardens samexistensperiod, det vill säga då CE-märkningen mot standarden senast måste vara gjord.
 

CE märkning och typgodkännande

CE-märkning är ett gemensamt system inom EU- och EES-området.  För de flesta produktområden som omfattas av ett EU-direktiv är det obligatoriskt att CE-märka produkten. CE-märkta produkter omfattas av nationell marknadskontroll.
 
Typgodkännande är ett nationellt system för att ange produktens lämplighet. Möjlighet till svenskt typgodkännande försvinner allteftersom produkterna blir möjliga att CE-märka och efter en preciserad övergångstid.
 

Informationsguider om obligatorisk och frivillig CE-märkning från Boverket

Guide för obligatorisk CE-märkning (hEN)
 
Guide för frivillig CE-märkning (ETA)
 

Här hittar du de harmoniserade standarderna

Såväl Byggproduktförordningen som mallen för en prestandadeklaration finns på boverket.se.
På den danska webbsidan byggevareinfo.dk sorteras standarderna efter produktgrupp, där kan det vara enklare att få fram relevanta standarder.

 

Byggprodukter i trä som ska CE-märkas

Produkt Harmoniserad standard CE-märkning Kommentar
Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke SS-EN 14081-1:2005 + A1:2011 Ja  
Träpaneler EN 14915:2013 Ja  
Trägolv SS-EN 14342:2005 + A1:2008 Ja  
Limträ SS_EN 14080_2013 Ja  
Fingerskarvat konstruktionsvirke SS-EN 15497:2014 Ja  
Prefabricerade takstolar med spikplåt SS-EN 14250:2010 Ja  
LVL för konstruktionsändamål SS-EN 14374:2004 Ja  
Träskivor SS-EN 13986:2004 + A1:2015 Ja  
Sågat och hyvlat virke, ej för konstruktion Saknas Nej  
Fönster och dörrar utan brandkrav SS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 Ja  
Innerdörrar utan brandkrav prEN 14351-2 Tidigast 2016 Standard preliminärt klar hösten 2015
Dörrar, portar och fönster med brandkrav SS-EN 16034:2014    
Trätrappor Saknas    
Kök och bad Saknas    
Lister Saknas    
Prefabricerat trähus Saknas    

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration