Kullabergs vingård

Juryn motivering - Kullabergs vingård:

Vinmakaren som visar oss runt på anläggningen meddelar att förutsättningarna för att odla vin på Kullaberg är idealiska. Det förklarar den seriösa satsningen på ett svenskt kvalitetsvin och visar sig inte minst i de produktionsbyggnader i trä som uppförts. En traditionell byggnadstypologi, den kringbyggda gården har skickligt infogats i landskapet. Kopplingen till befintligt bostadshus känns självklar. En högkvalitativ byggnation som signalerar framtid med en tydlig igenkännbar koppling till vår bebyggelsehistoria.

 

 

Kullaberg 2.png

Kullaberg 1.png

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration