Karolina Andersson Widin: operatör på Stora Enso

Från frisör till operatör på sågverk, hur gick det till?

Haha, ja det var ett ganska stort hopp! Jag utbildade mig till frisör på gymnasiet men kände efter några år att ett mindre serviceinriktat yrke nog skulle passa mig bättre. Jag var nyfiken på att jobba inom industrin och är glad att jag vågade prova något nytt.

Vad gör en sågverksoperatör?

Jag jobbar på sönderdelningen, den del av sågen där man avbarkar och sågar stockarna till plank och brädor. Som operatör övervakar man processen av allt virke som passerar maskinerna. Det gäller att se till att produktionen flyter på som den ska och att snabbt rätta till saker som går fel, till exempel om virket hamnar snett. Ibland ser man att något är fel på övervakningsmonitorn och ibland larmar maskinerna. En del situationer kan man lösa genom några knapptryckningar och ibland behöver man undersöka eller rätta till något vid själva maskinen.

Vad händer vid maskinlarm?

Maskinerna larmar om något är fel och det kan ha många orsaker. Det finns små fotoceller på maskinerna som läser av virket och det kan till exempel stå på monitorn att det är en sned bräda vid fotocell två. Då gäller det att snabbt lokalisera fotocell två och ta reda på vad som har hänt där. Ofta kan man lösa problemet ganska snabbt men ibland tar det längre tid att hitta orsaken, och då kan det tyvärr bli avbrott i produktionen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Under ett arbetspass roterar vi mellan olika arbetsstationer, så det är väldigt varierande. Dessutom blir man aldrig fullärd. Vi har till exempel regelbundet planerade avbrott för att serva och byta verktyg i maskinerna, då lär man sig mycket om hur de fungerar och man får en bra inblick i produktionsprocessen. Det är väldigt kul att få skruva och greja lite mellan varven! Sen har vi också väldigt roligt tillsammans i skiftlaget, oavsett vad vi gör.

Vad är det häftigaste med att jobba inom skogs- och träindustrin?

Ur miljösynpunkt är träindustrin fantastisk, trä är förnyelsebart och det är häftigt att det utvecklas nya mer hållbara alternativ till plast av just trä. Det är också roligt att vara en del av en stor kedja, våra plankor och brädor används till så oändligt många olika saker. På CLT-fabriken här intill tillverkas till exempel stora byggsatser av korslimmat trä till hus och byggnader. De gör så fräna grejer av de plankor vi sågar, det är häftigt att vi har gjort grunden till det!

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration