Susanne Rudenstam

Chef Sveriges Träbyggnadskansli

”I Kanada, i Kina, i Storbritannien, i USA, i Norge, i Finland, i Sverige och i många andra länder ökar intresset för modernt träbyggande. Allt fler inser dess uppenbara fördelar. Ska vi nå klimatmålen är det nödvändigt att växla upp träbyggandet. Tekniken finns, är väl beprövad och testad. Det finns inget att vänta på, det är de närmaste åren som är som mest kritiska från klimatsynpunkt. Sverige är dessutom världsledande inom det industriella byggandet och det innebär stora exportmöjligheter de kommande åren. ”

Susanne Rudenstam är ansvarig för verksamheten inom Sveriges Träbyggnadskansli och ansvarar också för det internationella arbetet inom Wood Construction. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration