Ytbehandling

För att behålla ett tilltalande utseende kan limträ behöva ytbehandlas och underhållas, särskilt om limträet kommer att exponeras utomhus. Många ytbehandlingar ger ett kortvarigt skydd mot uppfuktning och uttorkning. Med ytbehandlingar motverkas deformationer och sprickbildning. Vissa ytbehandlingar har dessutom skyddande effekt mot angrepp av mikrobiell påväxt. Färgtillverkarna kan ge utförlig information om olika metoder för ytbehandling och underhåll. Här lämnas några allmänna råd.


Snedslagsbro för gång- och cykeltrafik, Skellefteå.

Foto: Oliver Marklund.
 
En ytbehandling kan, med hänsyn till uppbyggnaden, indelas i filmbildande och icke filmbildande:
  • Till filmbildande ytbehandlingar hör lasyrfärg, täcklasyr, täckfärg och klarlack.
  • Till icke filmbildande ytbehandlingar hör färglös träolja och kemiska ytbehandlingar, till exempel järnvitriolbehandling.
En filmbildande ytbehandling gör ytan lättare att rengöra och skyddar mot mekanisk åverkan. Det finns särskilda täckfärger och klarlacker som motverkar flamspridning och rökutveckling vid brand, så kallade brandskyddsfärger.
 
Limträ kan ytbehandlas med samma medel och metoder som används för vanligt trä. De tekniska och estetiska förutsättningarna avgör valet i det enskilda fallet.
 
Limträ levereras normalt med en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvot 16 % från limträtillverkare. Vid inbyggnad får ytfuktkvoten i limträ vara högst 18 %. Vid målning får ytfuktkvoten vara högst 16 %.
 

Limträ inomhus – ytbehandlingsråd

  • I normalt uppvärmda lokaler krävs ingen ytbehandling av limträet om det inte ska ges en annan kulör än limträets egen gulvita. Då kan alla typer av ytbehandlingar användas som används på vanligt trä – täckfärg, täcklasyr, lasyrfärg, klarlack eller olja. Vid underhållsmålning bör i första hand samma typ av ytbehandling användas som ursprungligen använts.
  • I lokaler med fuktbelastning, till exempel simhallar och våtutrymmen eller andra lokaler med risk för kondens, bör man vara restriktiv med ytbehandlingar som kräver omfattande förbehandlingar vid underhåll, till exempel täckfärg och klarlack. Välj därför lämplig lasyrfärg eller olja, som är mer underhållsvänlig.
Skogssauna Tomtebo, Gävle, vinnare av Träpriset 2012. Arkitekt: Meter Arkitektur, Bengt Mattias Carlsson.
Foto: Bengt E:son Lindman.
 

Limträ utomhus – ytbehandlingsråd

  • Obehandlat limträ och limträ som ytbehandlats med en opigmenterad behandling (färglös träolja) blir grått efter en tids utomhusexponering. En obehandlad träyta eller bristfälligt underhållen ytbehandling kan orsaka uppfuktning genom nederbörd, blötsnö, smält- eller stänkvatten, vilket i sin tur på sikt kan orsaka missfärgning och sprickbildning.
  • De viktigaste nedbrytande faktorerna vid utomhusexponering är solstrålning, nederbörd, blötsnö och markfukt. Växlingar mellan regn och solsken innebär stora påfrestningar på väderexponerade ytor. Limträ ska skyddas mot nederbörd.
  • Vid solbelysning kan en yta snabbt få hög temperatur – mörka ytor kan nå uppemot 70 °C. Detta ger kraftig uttorkning av ytan och rörelser med risk för att ytskiktet successivt börjar spricka.
Nibble Gård 019 limträ.jpg
Nibble Gård. Foto Åke Eson Lindman.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration