Mölle by the sea

"Vi ville tänka om den traditionella träfasaden, skapa en ambitiös och innovativ lösning.”

*****

”Det finns en känslighet och lätthet med trä som vi ville uppnå. Husets arkitektur och form känns väldigt naturlig i den miljön.” 

Jonas Elding

Mölle är en unik plats, till topografi och natur liksom historia och aura. Vår och beställarens ambition i Mölle har varit att återuppväcka platsens insomnade arkitekturtradition och föra den vidare i vår tid. Byggnaden visar både kontrast och följsamhet i relation till tomt och kontext. Volymen har hållits låg utan sockel och takresning. Den terrasserade tomten vetter mot Öresund, men byggnaden skyr konventionen att vända alla rum mot en och samma utsikt - här finns flera kvaliteter runt om. Byggnadsformen delar upp tomten i olika rum och ger en mjukt avdelad sekvens interiört. Formen bryter också upp byggnadsvolymen till en svåröverblickbar helhet, från vissa vinklar slående, från andra håll mer småskaligt.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration