House for Mother

House of Mother - juryns motivering:

Detta hus, denna bostad är likt ett porträtt av en människa, en närstående vän.
 
Det personspecifika ger huset dess egensinniga och självklara karaktär. En tydlig organisation av rummen, som i skala och proportionering förhåller sig till det specifika programmet. Här flätas rummen samman; kök blir till vardagsrum som blir till växthus.
 
Material och konstruktion följer, med en tydlighet, volymer och rumsligheter. Limträramar tillsammans med furuplywood och platsgjutna invändiga socklar definierar byggnadens inre. Trä sätts i kontrast och samverkan med betong och stål, vilket förstärker dess upplevelse. Detaljerna är lekfulla, väl genomarbetade med en stor inlevelse.
 
Det naturliga ljuset är vackert gestaltat och inför en dynamik i rummen, över dygnet och platsen.
 
Byggnaden samverkar med platsen. Med väl studerade ljusinsläpp bjuds den omgivande trädgården och områdets bostäder in. Byggnadens skyddande plåthölje omsluter sig kring dess inre samtidigt som den tar spjärn mot den övriga bebyggelsen. Här uppstår en växelverkan mellan inre och yttre rum, mellan olika skalor och material.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration