Ung Svensk Form

Sveriges största designtävling för unga formgivare har sedan 1998 tjänat som en unik arena för mötet mellan unga innovativa formgivare, media och publik. Som stolt samarbetspartner och stipendiegivare till Ung Svensk Form, bidrar Svenskt Trä med inspiration och kunskap om trä, samt stöttar i hållbarhetsfrågor som rör materialet.

Svenskt Trä arbetar för ett långsiktigt hållbart, cirkulärt och biobaserat samhälle. Styrkan med biobaserat och trä är att det är naturligt, formbart och klimatsmart. Samarbetet med unga designers och arkitekter är mycket viktigt för oss. De kommer att ha en stor påverkan kring den gröna omställningen i samhället.  
 
För att sprida kunskap om trä, träprodukter och träbyggande till nästa generation samarbetar Svenskt Trä med Ung Svensk Form kring ett stipendie och utställningen Årsringar. På samma sätt som nya årsringar bildas på träden så behövs varje år nya entusiastiska personer som kan fortsätta att utveckla det hållbara samhället.
 
Utveckling kräver kunskap om cirkulära och biobaserade material. Genom samarbetet med Ung Svensk Form bidrar Svenskt Trä med kompetens och lärande för framtiden. Ung Svensk Form speglar både den kunskapen, aktuella frågor och långsiktiga livsstilsförändringar.

Svenskt Träs stipendium

Svenskt Trä erbjuder ett antal stipendiater en kunskapsresa, där de får ta del av både nätverk och fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar utveckling. Stipendiaterna får under fyra dagar ta del av innovativa projekt och besöka flera aktörer kopplade till träindustrin. Resan ger också stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete för hållbar design och arkitektur.

Utställning

2024 uppdateras Ung Svensk Forms utställningskoncept. Ny utställningsproducent är Dunkers kulturhus som tillsammans med formgivaren Matti Klenell och Svenskt Trä har skapat en helt ny utställningsform inför Ung Svensk Form 2024.

Mer om Ung Svensk Form

Ung Svensk Form är en årlig utmärkelse och vandringsutställning som pågått sedan 1998. Huvudsyftet är att bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk design. Ur hundratals ansökningar utser en renommerad jury vinnarna som deltar i den turnerande utställningen. Under loppet av ett år visas den på flertalet av landets kulturcentrum och museer med tillhörande designsamtal, visningar och stipendieresor.

Vem kan söka till tävlingen?

Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare och kreatörer verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Du som söker kan vara högst 36 år eller äldre om du är studerande vid ansökningstillfället. Alla områden inom design och formgivning välkomnas: till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, möbler, konsthantverk, glas, keramik, textil, mode, speldesign och industridesign. Tillsammans representerar de vinnande bidragen ett tvärsnitt av dagens mest centrala teman inom det breda fältet formgivning.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration