Trätorn Norra Länken

"Trä blev ett bra material på parkens villkor, i kontrast till funktionen för biltrafiken under marken.”

*****

”Supertriangeln är inte bara en spännande arkitektonisk form utan också ett resultat av noggrann flödesberäkning.” 

Henrik Rundquist

Tornens funktion är att avleda luft från Norra Länkens trafiktunnlar. På grund av tornens placering i Nationalstadsparken var gestaltningen i relation till parkmiljön viktig, det beslutades tidigt att tornen skulle utformas i trä. Det skiljer även ut avlufttornet från den invanda föreställningen om hur teknikfunktioner brukar gestaltas. Tornen är 20 meter höga och utformade med en supertriangel i plan, som vrider sig uppåt längs sin egen axel. Den triangulära formen är motiverad av luftflödet, som förbättras av den aerodynamiska utformningen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration