Ljungdalen

Fritidshus Kyrkesund i Brännan, Ljungdalen, Härjedalen.

"Vi ville skapa ett hus som åldras med värdighet, det blir bättre och bättre med tiden.”

*****

”Vi vill vara en del i en rörelse som väljer bättre material i väggarna, inte bara är intresserade av hur det ser ut.” 

Daniel Widman

Fritidshus Ljungdalen är ritat som en fjällstuga för en stor familj och är en parafras eller modern omtolkning av ett traditionellt timrat Härjedalshus. Tanken är att det skall smälta in på platsen med samma självklarhet som en lada eller ett härbre, som ett naturligt inslag i kulturbyggnaden. Den obehandlade träfasaden av senvuxen kärnfura kommer att åldras med tiden och få en naturlig variation beroende på fasadernas väderstreck. Huskroppen är lång och smal enligt lokal byggnadstradition, det ger rum där man kan följa dagen med ljus i flera väderstreck.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration