Svenskt Träteknisk Forskning 75 år

Denna skrift är ett försök att sammanfatta 75 år av sammanhållen svensk träteknisk forskning i samverkan mellan stat, stiftelser och industri, under huvuddelen av perioden i en form som kommit att kallas kollektiv träteknisk forskning.

Svensk Träteknisk Forskning 75 år.jpg

Samlad träteknisk forskning startade under andra världskriget, i en tid när Sverige var hänvisat till inhemska råvaror och industrin behövde stöd för att kunna tillverka produkter som kunde få avsättning både hemma och på exportmarknader. Dock saknade företagen inom branschen erfarenhet av forskning. Statens stöd och gemensam finansiering under ordnade former var en förutsättning för att komma i gång. Verksamheten fortsatte under cirka 75 år i varierande former med en envishet som är anmärkningsvärd. Nu bedrivs forskningen i andra former och är därmed mer svåröverskådlig.

Boken beskriver bakgrunden inklusive övergripande data för sågverks- och träindustrin, de skiftande organisationsformerna, verksamhetens innehåll samt en del av de resultat som bidragit till industrins och samhällets utveckling. Ett fyrtiotal personer har bidragit med textavsnitt under ledning av en redaktionsgrupp.

Träteknisk forskning kommer fortsatt att vara angelägen i ett skogrikt land som Sverige, för långsiktigt bästa användning av råvaran, för utveckling av industrin samt med hänsyn till miljön och klimatet.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration