Axel Östman: produktionsingenjör på Sävar såg

Vad gör en produktionsingenjör?

Jag har en ganska fri roll och jobbar med utveckling och förbättring av de processer som finns inom produktionen på sågverket. Mitt fokus ligger på teknologi, mätsystem och optimering av produkter. Vi jobbar överlag mycket med det som kallas BI, business intelligence, och försöker få ut så mycket data som möjligt under produktionen. Ju mer data vi har, desto mer kan vi analysera och förbättra. Jag börjar till exempel alltid dagen med att gå igenom gårdagens produktionssiffror. Det ger en bra bild av hur produktionen fungerar just nu och om det är något som behöver undersökas närmare.

Hur ser den tekniska utvecklingen ut?

Inom branschen jobbar vi hårt för att skapa en mer teknologisk och optimerad produktionsprocess. Som ingenjör tycker jag att det är sjukt kul! Vi går till exempel mer och mer mot att skapa AI-nätverk för att hitta de bästa parametrarna för en optimerad och automatiserad produktionsprocess. Det går ut på att få systemet att på egen hand läsa av olika variabler och fatta bästa möjliga beslut vid olika steg i produktionskedjan. Det är inte helt enkelt, varje stock är unik och vi producerar många olika produkter, men utvecklingen går snabbt framåt. Branschen blir allt mer datoriserad och högteknologisk.

Ni har också en CT-skanner på sågverket, vad är det?

Det är själva hjärnan på sågverket, en roterande röntgenmaskin som röntgar stockarna i 360 grader. Med hjälp av den får vi en bild av stockens insida innan vi sågat upp den. Vi kan därför snabbt räkna ut vilken produkt som varje stock bäst lämpar sig för och hur vi bör såga upp stocken. Det är väldigt resurseffektivt och ger oss värdefulla data.

Vilka innovativa lösningar tror du på framåt?

Det är häftigt med röntgentekniken och att man i framtiden förmodligen kommer att kunna spåra varje stock genom hela näringskedjan, från skog till slutprodukt. Vi har kommit ganska långt men vi har ännu inte en helt spårbar produktionslinje. Fördelen vore att vi lättare skulle kunna se exakt vilken del av produktionen som kan förbättras. Den utvecklingen tror jag mycket på.  

Är skogs- och träindustrin en framtidsindustri?

Ja! Trä är en hållbar råvara och vi måste bygga upp våra samhällen med hållbara råvaror för att klara miljömålen. Det finns också en tydlig strävan inom branschen att värna om skog och miljö och att använda råvaran så resurseffektivt som möjligt. Den tekniska och digitala utvecklingen är ett tydligt bevis på det.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration