Juryn

Den eminenta juryn 2020

Fem jurymedlemmar står, med bred erfarenhet inom arkitektur på både nationell och internationell nivå, redo för Träpriset 2020. Juryn består av Tomas Alsmarker, Carmen Izquierdo, Stefan Nyberg, Petra Gipp och Natasha Racki.

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat. Han brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik till en helhet. Såväl i sin forskning som i sin gärning som konstruktör har han engagerat sig mycket i det nya träbyggandet. År 2001 blev han utnämnd till adjungerad professor i träbyggnadskonst. Vidare har Tomas varit vice vd på Tyréns samt vd på Nyréns Arkitektkontor. Tomas har nyligen rekryterats som designchef på BoKlok.

Carmen Izquierdo

Carmen Izquierdo, arquitecto COAM, arkitekt SAR-MSA, driver idag den egna arkitekturfirman Esencial AB. Hon har varit verksam i 22 år, både i Spanien och i Sverige. Carmen brinner för en visionär arkitektur som för med sig poesi i vår vardag. Hon tror på en arkitektur som förenar konst och teknik. Hennes arkitektur har blivit prisad med Kasper Salin pris 2012, Skånes arkitekturpris 2012 och Lunds stadsbyggnadspris 2011 för Domkyrkoforum i Lund. Carmen har undervisat på Arkitekturhögskolan vid KTH, både i grundutbildningen och i mastersprogrammet, där hon är aktiv som gästkritiker och extern examensjuryledamot. Hon ingår i Sveriges arkitekters arkitekturakademi, och i redaktionsrådet för tidningen Trä. Carmen var jurymedlem under Träpriset 2016.

Stefan Nyberg

Stefan Nyberg är arkitekt med mångårig förankring inom KTH och arkitektutbildningen där han under lång tid samarbetat med den legendariske träkonstruktören Sture Samuelsson. Stefans specialitet är att anordna studieresor till Schweiz och Österrike och har genom åren byggt upp en gedigen referensbank över schweizisk och österrikisk träarkitektur.

Petra Gipp

Petra Gipp är arkitekt och konstnär och utbildad i byggnadskonst vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn. Petra har en starkt konstnärlig inriktning och har ställt ut på Liljevalchs samt medverkat i Venedigbiennalen. Petra fick Skånes arkitekturpris år 2011 och utsågs år 2016 till årets arkitekt. Sedan år 2009 driver Petra arkitektkontoret Petra Gipp Arkitektur.

Natasha Racki

Natasha Racki är arkitekt och hyser stort intresse för omsorgen om detaljer och hantverk i träarkitektur. Natasha driver tillsammans med Håkan Widjedal eget arkitektkontor vid namn Arkitektstudio Widjedal Racki. Duon gjort sig kända för en rad intressanta och uppmärksammade trähus som exempelvis Emils Backe och Villa Moelven. Emils Backe nominerades till Träpriset år 2016 och år 2 000 vann Arkitektstudio Widjedal Racki Träpriset med ett fritidshus i Trosa skärgård.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration