Här är juryn för Träpriset 2020!

PRESSMEDDELANDE Det prestigefyllda Träpriset är en av de främsta utmärkelserna inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år av branschorganisationen Svenskt Trä. Nu står fem jurymedlemmar med bred erfarenhet inom arkitektur på både nationell och internationell nivå, redo för Träpriset 2020. - Varje omgång av Träpriset blir en markör för var vi ligger i träbyggandet i Sverige. Det ska bli intressant att se hur det har utvecklats de senaste fyra åren, säger Carmen Izquierdo, arkitekt och ordförande för Träprisjuryn 2020.

Träpriset har delats ut sedan 1967 och 2016 vann Råå förskola i Helsingborg. Intresset för Träpriset växer för varje år. Fler skickar in tävlingsbidrag och intresset ökar bland både allmänheten och inom träbyggbranschen.

- Träpriset ger oss anledning att uppmärksamma och prata om spännande arkitektur som annars kan tas för given. Träpriset har ovanligt många inlämnade bidrag jämfört med andra arkitekturtävlingar i Sverige och vi hoppas på ett stort engagemang även i år, säger Alexander Nyberg, arkitekt och ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä.

Nya innovativa träkonstruktioner och ökat klimatfokus gör att trä börjar ta plats där andra material tidigare dominerat. Det byggs mer idag än någonsin förut och i kombination med Sveriges välutvecklade träbyggnadstradition blir det naturligt att trä tar ny mark som byggmaterial.

Träprisjuryn 2020 består av: Tomas Alsmarker, civilingenjör, Carmen Izquierdo, arkitekt, Stefan Nyberg, arkitekt, Petra Gipp, arkitekt och Natasha Racki, arkitekt.

Medlemmarna i den handplockade juryn besitter olika erfarenheter och kunskaper inom allt från ingenjörskonst, teknisk funktion, konstruktion till konst och design.

- Vi kommer att diskutera trä på en mängd olika sätt, på lika många sätt som vi är jurymedlemmar, säger Petra Gipp, jurymedlem och arkitekt på Petra Gipp arkitektur.

Varför ett träpris?
- Ett träpris bidrar till ökad kunskap och ett större intresse för träarkitektur. Det handlar inte bara om att vi ska bygga, utan hur vi gestaltar de miljöer som vi människor umgås i och hur dessa miljöer påverkar oss, säger Tomas Alsmarker, jurymedlem och designchef på BoKlok.

Juryn är enig om att ett träpris främjar allmänhetens intresse.

- Alla har en särskild relation till trä sedan vi var väldigt små. Vi hade kanske träleksaker, täljde eller slöjade i trä. Många upplever trä som något varmt och sinnligt på ett sätt som man kanske inte gör med andra material, avslutar Tomas Alsmarker.

Mer om jurymedlemmarna
Tomas Alsmarker är civilingenjör och teknologie licentiat. Han brinner för konsten att förena funktion, ekonomi, skönhet och teknik till en helhet. Såväl i sin forskning som i sin gärning som konstruktör har han engagerat sig mycket i det nya träbyggandet. År 2001 blev han utnämnd till adjungerad professor i träbyggnadskonst. Vidare har Tomas varit vice vd på Tyréns samt vd på Nyréns Arkitektkontor. Tomas har nyligen rekryterats som designchef på BoKlok.

Carmen Izquierdo, arquitecto COAM, arkitekt SAR-MSA, driver idag den egna arkitekturfirman Esencial AB. Hon har varit verksam i 22 år, både i Spanien och i Sverige. Carmen brinner för en visionär arkitektur som för med sig poesi i vår vardag. Hon tror på en arkitektur som förenar konst och teknik. Hennes arkitektur har blivit prisad med Kasper Salin pris 2012, Skånes arkitekturpris 2012 och Lunds stadsbyggnadspris 2011 för Domkyrkoforum i Lund. Carmen har undervisat på Arkitekturhögskolan vid KTH, både i grundutbildningen och i mastersprogrammet, där hon är aktiv som gästkritiker och extern examensjuryledamot. Hon ingår i Sveriges arkitekters arkitekturakademi, och i redaktionsrådet för tidningen Trä. Carmen var jurymedlem under Träpriset 2016.

Stefan Nyberg är arkitekt med mångårig förankring inom KTH och arkitektutbildningen där han under lång tid samarbetat med den legendariske träkonstruktören Sture Samuelsson. Stefans specialitet är att anordna studieresor till Schweiz och Österrike och har genom åren byggt upp en gedigen referensbank över schweizisk och österrikisk träarkitektur.

Petra Gipp är arkitekt och konstnär och utbildad i byggnadskonst vid Det Kongelige Kunstakademi i Köpenhamn. Petra har en starkt konstnärlig inriktning och har ställt ut på Liljevalchs samt medverkat i Venedigbiennalen. Petra fick Skånes arkitekturpris år 2011 och utsågs år 2016 till årets arkitekt. Sedan år 2009 driver Petra arkitektkontoret Petra Gipp Arkitektur.

Natasha Racki är arkitekt och hyser stort intresse för omsorgen om detaljer och hantverk i träarkitektur. Natasha driver tillsammans med Håkan Widjedal eget arkitektkontor vid namn Arkitektstudio Widjedal Racki. Duon gjort sig kända för en rad intressanta och uppmärksammade trähus som exempelvis Emils Backe och Villa Moelven. Emils Backe nominerades till Träpriset år 2016 och år 2 000 vann Arkitektstudio Widjedal Racki Träpriset med ett fritidshus i Trosa skärgård.

Inlämningsperioden för Träpriset 2020
Inlämningsperioden öppnar 15 oktober 2018 och pågår till 15 januari.
Besök www.träpriset2020.se för att lämna in ett bidrag och läsa mer om tävlingskriterierna.

Tidplan för Träpriset 2020
Efter avslutad inlämningsperiod i mitten av januari 2019 inleder juryn urvalsskedet som omfattar en rad platsbesök runt om i Sverige. Urvalsprocessen är klar till sommaren 2019. Under sommaren 2019 fotograferas de nominerade byggnaderna och under sensommaren 2019 offentliggörs de nominerade objekten till Träpriset 2020. Träprisgalan äger rum på våren 2020.

Om Träpriset
Träpriset instiftades av Svenskt Trä och delades ut första gången år 1967. De första Träprisen delades ut till upphovsmannen till en byggnad eller en träkonstruktion. Inför Träpriset 1988 ändrades stadgarna till att delas ut till en enskild byggnad:

"Det är ett pris för god svensk arkitektur i trä och som speglar vår tid. Det tilldelas ett färdigställt nytt byggnadsverk, ett hus, en bro eller en anläggning, där trä använts med särskilda arkitektoniska kvalitéer i kombination med andra material och med en konstruktiv utformning eller systemlösning som visar prov på riktigt bruk och behandling av trä. Därtill premieras sådana kostnadseffektiva lösningar som stärker träets konkurrenskraft i den allt hårdare byggmaterialmarknadens olika segment".

Tidigare Träpristagare
2016 Råå förskola genom Dorte Mandrup
2012 Skogssauna Tomtebo genom Meter Arkitektur
2008 Östra Kvarnskogen genom Brunnberg & Forshed arkitetkontor och Folkhem
2004 Universeum genom Wingårdh Arkitektkontor och Universeum
2000 Fritidshus Trosa skärgård genom arkitekterna genom arkitekterna N. Racki och H. Widjedal
1996 Zorns Textilkammare genom Anders Landström
1992 Informationsbyggnaden för Vuollerims Stenåldersby genom Per Persson och Mats Winsa, arkitekter och Ulf Westfal, intendent
1988 Villa Olby genom Torsten Askergren, arkitekt SAR och Kerstin Olby, byggherre
1976 Kurt Tenning, civilingenjör
1972 Jan Gezelius, arkitekt SAR
1970 Carl-Ivar Ringmar, arkitekt SAR
1967 Carl Nyrén, arkitekt SAR

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration