Svenskt träbyggande lockar i Ryssland

PRESSMEDDELANDE: Ryssland är ett land med stor tillgång på skogsråvara och är en viktig spelare inom skogsnäringen. För omvärldsbevakning av de senaste trenderna inom träbyggandet valde dock Rysslands stora arkitekturmässa ARCH Moscow att bjuda in Sverige.

Det internationella intresset för svenskt träbyggande är stort och därmed även intresset för Träpriset som delas ut av branschorganisationen Svenskt Trä vart fjärde år. Arkitekturmässan ARCH Moscow hölls i år den 24-28 maj och Sveriges deltagande var ett samarbete mellan branschorganisationen Svenskt Trä, Sveriges ambassad och Sveriges arkitekter.

Under en föreläsning och paneldiskussion berättade Alexander Nyberg, arkitekt på Svenskt Trä, och Josef Eder, arkitektkontoret General Architecture, om det ökande intresset för träbyggande i Sverige.

Utöver att lyfta fram specifika träbyggnader var det värdefullt att utifrån Träprisets 50-åriga historia även ta upp träbyggandets utveckling över tid. Det har skett en accelererande utveckling av ökat och breddat träbyggande i Sverige, säger Alexander Nyberg och fortsätter:

- Vi ville berätta om de faktorer som ligger bakom den här utvecklingen. Det hade inte varit möjligt utan den skogsbrukspolitik vi fört i Sverige sedan början av 1900-talet och som gör att vi nu har större tillgång på skogsråvara än någonsin.


Foto Hans E Andersson

Även klimatfrågan med den ökade oron över den accelererade koncentration koldioxid i atmosfären bidrar till det växande intresset för träbyggande. Trä är ett förnybart byggmaterial som tar upp koldioxid, den direkt klimatpositiva fotosyntesen motverkar växthuseffekten.

Andra faktorer bakom det ökade träbyggandet är den tekniska utvecklingen vi har med nya produkter och byggsystem samt att vi idag bygger mer ”off site” (förtillverkat) i kontrollerade, effektiva monteringsmiljöer som kortar ledtider och säkrar kvalitet.

Sedan spelar nya vetenskapliga rön om träets hälsofrämjande effekter in. Trä är ett material människor mår bra av och som förmedlar välbefinnande. Vi ser nu exempel på att större byggföretag i Sverige börjar se detta som en tillgång, utöver de miljömässiga och tekniska fördelarna. Trä säljer, vare sig mottagaren är en lägenhetsköpare eller vårt stora grannland i öst, så är det bara avslutar Alexander Nyberg.

Träpriset firar 50 år
Träpriset instiftades av branschorganisationen Svenskt Trä och delades ut första gången år 1967 och firar i år 50 år. Vinnaren av Träpriset 2016 blev Råå förskola. Läs mer om Träpriset.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration