Byggbeskrivningar

Sedan 1983 har vi tagit fram de populära byggbeskrivningarna. Fram tills nu har hela 47 olika byggbeskrivningar producerats.

Byggbeskrivningar är till för dig som vill bygga i trä

Byggbeskrivningarna beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg med instruktioner, illustrationer och arbetsritningar.

Byggbeskrivningarna är uppdelade i fyra serier: invändigt, utvändigt, renovering och en allmän om material och tillbehör och hobbysnickerier.

Byggbeskrivningarna hittar du hos de flesta bygg- och trävaruhandlare som är medlemmar i projektet Bygg i trä. På webbplatsen byggbeskrivningar.se kan du söka vilken/vilka bygghandlare som finns på din ort.

Alla byggbeskrivningarna finns också på webbplatsen byggbeskrivningar.se. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa utvändiga byggprojekt efter egna förutsättningar samt skriva ut arbetsritningar, materialspecifikationer och underlag för bygglovsansökan.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration