Konstruktionsexempel

Foto: Lasse Åbom

Limträ i småhus

Användning av limträpelare och limträbalkar i småhus.

Användning av limträpelare och limträbalkar i småhus.jpg

Limträ i större byggnader

Användning av limträ i större byggnader – spännviddsområden.

Användning av limträ i större byggnader – spännviddsområden.jpg

Krökta limträelement

Krökta limträelement används framförallt i ram- eller bågkonstruktioner men även som krökta balkar, till exempel bumerangbalkar. Om möjligt bör krökta limträelement i form av bågar eller ramar utföras med konstant tvärsnittshöjd inom krökta partier. Bumerangbalkar och krökta ramhörn kan med fördel utformas med påsalning eller om utseendet så kräver, med limmat, löst påspikat
eller -skruvat nock- eller hörnparti. Lamelltjockleken för krökta element är normalt 33 mm, men vid krökningsradier mindre än 7 m krävs tunnare lameller.

Konstruktiv utformning

Det bästa sättet att få en varaktig konstruktion är att utföra detaljerna så att fukt inte stannar kvar i limträet. Ändträytor bör skyddas mot fuktinträngning vid kontakt med fuktiga material som till exempel betong. Här ges några exempel på utföranden av pelarfot och utkragande balkände.

Konstruktion figur 40.jpg

Pelarfot utomhus. Infästning med plattstål. Fuktskyddande tätskikt mellan limträpelare och betong. Små laster.

Konstruktion figur 41.jpg

Pelarfot utomhus. Stolphållare av varmförzinkat stål. Limträpelaren har här inte direktkontakt med betongen. Små laster.

Fuktsäkert-utförande-av-utkragande-limträbalk.png
Exempel: Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk. Översida limträbalk och ändträytan plåttäckt.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration