Konstruktionsexempel

Limträ i småhus

Takbalk, längsgående i nock, två stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.
Golvbalkar ett fack, två stöd.
Takbalkar, två längsgående, två stöd av pelare. Takbalkar, tvärgående, två stöd. Avväxlingsbalk över dörr- eller fönsteröppning i yttervägg.
   
Takbalk, längsgående i nock, tre stöd av pelare. Takbalkar, tvärgående, två stöd. Altan – takbalkar, golvbalkar, bärlinor och pelare.

 

Limträ i större byggnader

Rak balk på pelare 10 - 30 m. Krökt balk på pelare 10 - 20 m.
Sadelbalk på pelare 10 - 30 m. Bumerangbalk på pelare 10 - 30 m.
Dragbandstakstol på pelare 15 - 40 m. Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 - 25 m.
Treledsram av sammansatt typ 15 - 30 m. Treledsram med krökta ramhörn 10 - 50 m.
Treledsbåge på pelare 20 - 60 m. Fackverk 30 - 80 m (rakt eller krökt).

 

Konstruktiv utformning

Det bästa sättet att få en varaktig konstruktion är att utföra detaljerna så att fukt inte stannar kvar i limträet. Ändträytor bör skyddas mot fuktinträngning vid kontakt med fuktiga material som till exempel betong. Här ges några exempel på utföranden av pelarfot och utkragande balkände.

 
Två exempel på fuktsäkert utförande av pelarfot. Ingjutna plattstål (till vänster), stolpskor (till höger), används till understöttning av limträpelare i samband med uterum och carportar.
Exempel: Fuktsäkert utförande av utkragande limträbalk.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.