Vad är det bästa med att jobba i trä?

Med en stomme av limträ och svajande gardiner, bestående av korslimmat trä, knep Tore Lagerquist och Simon Viklunds paviljong förstaplatsen i tävlingen “Nya ögon på trä”. De två arkitekturstudenternas bidrag "Massor i rörelse", prisas för sitt nytänkande, som framhäver träets möjligheter och utmanar material, teknik och återbruk.

Denna vecka är det dags för träpaviljongen att ta plats i entréhallen på bygg- och fastighetsmässan Nordbygg 2024 på Stockholmsmässan. Vi passade på att ställa några frågor till Simon och Tore inför mässan och invigningen av paviljongen.

Hallå där, Simon och Tore, och grattis! Vad tycker ni är det bästa med att jobba i trä?

Simon:

– Trä är ett väldigt vackert material, så det är lätt att göra träkonstruktioner vackra. Det är också kul med alla nya digitala tekniker som möjliggör en hög precision och nya sätt att jobba med trä. Det finns en utbredd optimism som leder till att man gör nya upptäckter, bygger allt högre hus och hittar nya sätt att sammanfoga materialet på.

Tore:

– Just nu är trä ett så älskat material och det är väldigt tacksamt. Arkitekter har ofta en förkärlek för rena material, man uppskattar råa ytor. Trä som behandlas på det sättet förmedlar en naturlighet och det blir en positiv klang.

Varför tror ni att just ert förslag, ”Massor i rörelse” vann?

Tore:

– Vi har använt oss av en etablerad teknik, CNC-fräsning, för att bearbeta träet, som tidigare har använts mer för praktiska lösningar, till exempel för göra håltagningar och spår för dragning av el i träet. När vi hittade den metoden försökte vi vidga den och hitta ett nytt användningsområde, att skapa i trä på ett sätt som inte gjorts tidigare. Namnet på tävlingen är ju ”Nya ögon på trä” och med vårt bidrag ville vi ge nya ögon på en teknik som redan används i industrin. Och ja, sedan är det ju en vacker paviljong också!

Simon:

– Vi ville också att hela paviljongen skulle vara enkel att demontera och montera upp igen i olika konstellationer. Den består av 14 moduler som antingen kan bli en stor paviljong, eller fem mindre. Vi har hela tiden tänkt att användningen av byggnaden ska vara väldigt flexibel.

Hur fick ni idén till förslaget?

Simon:

– Vi inspirerades av marmorskulpturer och verkliga former som är förstelnade. Tankarna gick då till gardiner som rör sig i vinden, en rörelse som står i stark kontrast mot massivt trä. Idén blev då att använda CNC-tekniken för att skapa största möjliga rörliga effekt i träet.

Vad var er första känsla när ni fick se paviljongen uppbyggd?

Tore:

– Vi har bara sett de enskilda balkarna på plats än så länge och första tanken var att de är väldigt höga på tre och en halv meter, det ser man inte i datorn. Sedan har vi sett en del av uppbyggnaden på distans och paviljongen ser mäktig och stor ut. Den är arkaisk i sin form, lite som ett tempel.

Vilket moment var svårast att lösa under det här projektet?

Tore:

– Själva fräsningen när vi skulle gå från digital förlaga till praktiskt utförande! Gardinen är skapad genom datorsimuleringar, men när den skulle fräsas ut fanns det tekniska krav att ta hänsyn till. Insikten blev att det är stor skillnad mellan att göra ritningar digitalt och att göra en fysisk slutprodukt. Innan visste vi ingenting om CNC-fräsning, så det var en chansning.

Simon:

– Vi gick lite för långt i utformningen av paviljongen, vi gjorde den för komplex. Efter hand fick vi hitta en utformning där det blev en bra balans mellan den visuella effekten och tidsåtgången för själva produktionen.

Vilket skulle vara drömprojektet att få skapa i trä i framtiden?

Simon:

– Jag tror att det finns stor potential att utveckla metoden som vi har använt. Nu när vi har lärt oss de fysiska begränsningarna för vad maskinerna klarar, skulle vi kunna utveckla estetiken ännu mer. Det skulle också vara kul att få utveckla tekniken för sammanfogningen av stommar och dymlingar, det villvi testa i större skala.

Hur ser ni på återbruk och cirkularitet inom byggbranschen?

Simon:

– De här frågorna är självklara för oss och är en del av arkitektutbildningen. Det resonemanget finns alltid med.

Vad ska ni göra härnäst?

Tore:

– Vi jobbar med vårt ex-jobb, tillsammans med ett nytt konstmuseum i Borås. Vi utgår från en stomme av trä och ska utforska hur det fungerar i utställningsmiljöer. Samtidskonst är ofta presenterad i vita miljöer och här testar vi att istället använda trä. Efter vår examen är planen att starta ett arkitektkontor tillsammans. Förhoppningen är att vi ska kunna fortsätta jobba med trä. Det känns som att vi har lyft på locket till någonting som är väldigt spännande och intressant.

Den som vill se Simons och Tores paviljong “live” kan besöka Nordbygg som pågår den 23-26 april på Stockholmsmässan. Läs mer om Nya ögon på trä här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration