Trävarukontrakt

 

Aktuella trävarukontrakt

Alla medlemmar får tillgång till aktuella trävarukontrakt. Svenskt Trä håller också i kontraktskurser för er som medlemsföretag.

Utöver följande trävarukontrakt finns också avtalskommentarer till respektive kontrakt att ta del av:

SVEA 2024 - trävarukontrakt för inhemsk försäljning

Trävarukontraktet SVEA 2024 togs ursprungligen fram under tidigt 1900-tal och har sedan dess reviderats i princip vart tionde år. Nuvarande version är en uppdatering av den tidigare gällande versionen SVEA 2015 (trävarukontrakt SVEA 2015 hittas här). Avtalet är avsett för försäljning av trävaror på den svenska marknaden. Då avtalet är särskilt framtaget för försäljning av trävaror är detta att rekommendera före användande av andra på marknaden tillgängliga standardavtal eller kunders inköpsavtal vilka i princip alltid avser inköp av all typ av varor och inte specifikt trävaror.

 

Softwood Contract 2015 - internationella marknader

Softwood Contract 2015 (SWC2015) introducerades år 2015 som ett branschgemensamt nytt export avtal. Avtalet togs fram i samarbete med den finska och norska motsvarigheten till Svenskt Trä. SWC2015 är avsett att användas vid försäljning av trävaror på exportmarknaden. SWC2015 ersatte ett stort antal försäljningsvillkor för enskilda marknader där de äldsta härstammade från 1970-talet och därmed var väldigt obsoleta.
SWC 2015 är också avsett för export till Norge.

De olika språkversionerna är enbart översättningar av originalversionen på engelska, d v s inte i övrigt anpassade i enlighet med exportlandets lagstiftning. Avsikten här var att säkerställa att en utländsk köpare ska kunna läsa avtalsvillkoren på sitt eget språk men avtalet lyder även då i enlighet med säljarens lands lag.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration