Träemballage och ISPM 15-standarden

Träemballage som används vid internationell handel

Träförpackningar som ska exporteras utanför EU måste vara märkta med ISPM 15 för att visa att virket eller förpackningen är behandlade så att spridning av insekter och insektslarver förhindras.

De flesta tillverkarna i Sverige märker sina förpackningar eftersom det kan vara svårt att veta slutdestinationen på godset som ska transporteras.

För att få senaste information om vilka regler som gäller för märkningen och hur den ska utformas hänvisas till Jordbruksverkets hemsida.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.