Träemballage och ISPM 15-standarden

Träemballage som används vid internationell handel

Träförpackningar som ska exporteras utanför EU måste vara märkta med ISPM 15 för att visa att virket eller förpackningen är behandlade så att spridning av insekter och insektslarver förhindras.

De flesta tillverkarna i Sverige märker sina förpackningar eftersom det kan vara svårt att veta slutdestinationen på godset som ska transporteras.

För att få senaste information om vilka regler som gäller för märkningen och hur den ska utformas hänvisas till Jordbruksverkets hemsida.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration