Alexander Nyberg

Arkitekt

”Sverige har en lång tradition av att bygga hus i trä och för mindre byggnader är trä med rätta det dominerande byggmaterialet. Det som är spännande att se idag är hur användandet av trä accelererar även i stora byggprojekt som flervåningshus och infrastrukturbyggnader. Att bygga ansvarsfullt för framtida generationer handlar om att göra rätt val här och nu, i vår samtid. Träpriset är ett arkitekturpris vi delar ut till den samtida träarkitekturen och priset delas ut vart fjärde år.”

Alexander är arkitekt och ansvarar för Träpriset samt den digitala handboken TräGuiden. Alexander representerar även Skogsindustrierna i branschorganisationen Byggmaterialindustrierna samt samhällsforskningsorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration