Alexander Nyberg

Arkitekt

”Sverige har en lång tradition av att bygga hus i trä och för mindre byggnader är trä med rätta det dominerande byggmaterialet. Det som är spännande att se idag är hur användandet av trä accelererar även i stora byggprojekt som flervåningshus och infrastrukturbyggnader. Att bygga ansvarsfullt för framtida generationer handlar om att göra rätt val här och nu, i vår samtid. Träpriset är ett arkitekturpris vi delar ut till den samtida träarkitekturen och priset delas ut vart fjärde år.”

Alexander är arkitekt och ansvarar för Träpriset samt den digitala handboken TräGuiden. Alexander representerar även Skogsindustrierna i branschorganisationen Byggmaterialindustrierna samt samhällsforskningsorganisationen IQ Samhällsbyggnad.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.