#ibit2021-4 Välbefinnande och boendekvalitet

  • Vilka är de främsta boendekvaliteterna i Frostaliden projektet? 
  • Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä?
  • Har värderar de boende klimat och hållbarhet?​
  • Vad tycker de boende om synligt trä?

Deltar gör:
Jan Larsson, White Arkitekter och Chalmers, Arkitekt och Adjungerad professor
Claes Clausen, Stadsarkitekt Skövde​

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration