Felicia Walldén Cerna: processutvecklare på Setra

Vad gör en processutvecklare?

Jag ser över och utvecklar företagets arbetsprocesser, i syfte att effektivisera och förbättra de arbetsmetoder som används. Det kan exempelvis visa sig finnas behov av att utveckla systemstöd eller förändra arbetssätt. Jag utgår från ledningsgruppen via avdelningen marknad och affärsutveckling. Men mitt arbete berör i praktiken flera områden eftersom en process ofta sträcker sig genom flera delar av företaget.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är väldigt roligt att kunna bidra till förbättring. Det jag gör på jobbet kan ge stor effekt och påverka många personers dagliga arbete till det bättre. Jag känner också att jag får utlopp för min kreativitet och uppmuntras att våga tänja på gränserna och tänka nytt. Att jag dessutom har väldigt roligt tillsammans med mina kollegor gör inte saken sämre.  

Vad är det häftigaste med skogs- och träindustrin?

Som jag ser det har den här industrin en stor roll för att vi ska kunna möta de pågående klimatförändringana. Trä har ett brett användningsområde och det kommer att bli ännu bredare i framtiden. Allt fler fossila produkter, som exempelvis plast, ersätts med träbaserade alternativ och vi använder också trä till allt mer avancerade byggnadskonstruktioner. Setra har till exempel levererat stommar i korslimmat trä till bygget av Cederhusen i centrala Stockholm. Dessa höghus, på elva till tretton våningar, är en milstolpe för nytt högteknologiskt byggande i trä. En byggnadsmetod som tidigare ansetts vara omöjlig eller för dyr visade sig vara möjlig att genomföra. Utvecklingen inom branschen bidrar till ett mer hållbart samhällsbyggande, den utvecklingen tycker jag är väldigt häftig och spännande att följa.  

Har du något tips till yngre?

Om man är sugen på att utbilda sig men inte har något tydligt mål är mitt råd att satsa på en bred utbildning, det ger många valmöjligheter. Det är också stor efterfrågan på ung arbetskraft inom skogs- och träindustrin. Det är en spännande bransch som erbjuder många olika möjligheter. Jag upplever också att man får stort utrymme att testa sina vingar, det är en väldigt bra start på karriären!

Vad gör du om tio år?

Jag hoppas att jag har bidragit till den digitala och innovativa utvecklingen inom branschen och att jag för egen del också har fått ta del av ännu mer av den enorma kunskap som finns inom skogs- och träindustrin.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration