Späckhuggaren

Späckhuggaren - juryns motivering:

I ett kulturhistoriskt landskap har ett nytt tillägg infogats. En stram och enkel volym har på ett känsligt sätt placerats på platsen. Omgivande landskap och dåtida fragment samsas med ett samtida avtryck. Rörelsen genom huset är central. Här artikuleras rummen utifrån familjens drömmar och behov. Rum, program och ljus kopplas samman i en spiralformad rörelse.
 
Referenser från den lokala byggnadstraditionen bär synliga spår i val av gestaltning, material och färg. Den knuttimrade träbyggnadskonsten får sitt tydliga avtryck i den faluröda fasaden, medan obehandlade kertobalkar, plywoodskivor och skivor av träfiber ger interiören ett tydligt avtryck av vår tid. Olika material samverkar och kontrasterar, som rumsbildande och bärande, i möten och detaljer, och har utförts med stor precision. På ett sinnrikt sätt flätas dåtid och nutid samman.
 
På en begränsad yta skapas en spännande och sinnrik plats att bebo. En stor omsorg präglar såväl de yttre som de inre rummen.
 

 

Sektion AA 1:200 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration