Att välja trä

Här kan du läsa om allt som rör trä från vår faktaskrift "Att välja trä". En omfattande grundläggande skrift om trä som tar upp miljö, materialet, fukt, träskydd, sortiment, produkter, byggprocessen, hantering, ytbehandling, förbandstyper, byggregler och virkesåtgång.

Från skog till bygge - ett historiskt byggmaterial

 
Trä är historiskt vårt absolut viktigaste byggmaterial. Det har behållit sin betydelse under hela 1900-talet, dock har användningen koncentrerats till mindre byggnader som en följd av bygglagstiftningen och av en stark utveckling av alternativa byggmaterial. När vi nu blickar framåt i 2000-talet och mot att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ökar åter efterfrågan på träbaserade produkter för allt byggande. Denna miljömedvetenhet återspeglas i en arkitektonisk renässans i alla typer av byggnader, offentliga som privata, både utvändigt och invändigt.
 

Trä är historiskt vårt absolut
viktigaste byggmaterial.Innehållet i denna utgåva har omarbetats med tanke på den nu mycket bredare användningen av trä i större byggnader och konstruktioner samt de tekniska, ekonomiska och miljömässiga fördelar som framkommer med dagens värderingar och regelverk. Vi har även tagit hänsyn till att skriften i betydande omfattning används i utbildning och att den når allt fler målgrupper.
 
Det är vår förhoppning att denna utgåva även ska bli till nytta för alla som intresserar sig för samhällsbyggnadsfrågor. Den primära målgruppen är fortsatt trä- och byggsektorn men vi gläds också åt att skriften i så stor omfattning når privatpersoner och studenter.
 


Se föreläsningen "Anledningar att välja trä – bortom teknik"

Med Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB. Från Träkonstruktionsdagen 21 april 2016.
 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration