#ibit2021-1 Träbyggande är dyrt sanning eller myt!

4 november 2021.

  • Vad höjer respektive sänker kostnader?​
  • Är tid och kostnader de rätta när träprojekt kalkyleras? ​
  • Hur stor betydelse har den totala byggtiden?​
  • Har försäkringskostnaderna någon betydelse?​ ​

Deltar gör:
John Lindgren – Högskolan i Halmstad, Universitets lektor.​
Maria Säterdal – Växjöbostäder, VD.​

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration