Val av emballagetyp

Godsets värde, egenskaper och ömtålighet samt de påfrestningar det utsätts för under transport och lagring är avgörande för valet av emballagetyp. Hanteringen kan exempelvis utgå från att kollit ska lyftas i antingen emballaget eller i godset. Om godset ska lyftas i emballaget ställs större krav på detta. Emballaget ska då balansera och stabilisera godset om det består av flera enheter eller har ojämn vikt, möjliggöra hantering, samt säkra godset från skador och se till att det kan staplas.

Frågeställningar som påverkar valet av emballage:

  • Minskar volymen om godset plockas isär?
  • Ökar godset förpackningens hållfasthet?
  • Ska godset hanteras i emballaget eller direkt i godset, se figur 4.1?
  • Finns krav på återanvändning och återvinning, se vidare i kapitel Träemballage och miljö?
  • Finns krav på hållfasthetsberäkningar (lagring i pallställ eller speciallådor)?

Vid transport och hantering föreligger vissa vikt- och storleksbegränsningar. Vad som bedöms som små och stora förpackningar är olika i olika länder. Gränserna är intressanta utifrån vilken hanteringsutrustning som krävs och används för att lyfta godset.

För dimensionering och design av träemballage kan CAD-system användas. Det finns ett par system som är specialiserade på lastpallskonstruktioner. Förutom specialprogram för lastpallskonstruktion kan generella CAD-system användas på samma sätt som för annan konstruktion. Det viktiga vid användningen av andra program är att säkra kompetens för att fastställa kriterierna för de träkomponenter som ska användas för tillverkningen, exempelvis genom att utgå från korrekta hållfasthetsegenskaper och dimensionskrav. Se vidare under kapitel Val av emballagevirke, respektive Trä som material, om hållfasthetssortering och virkesegenskaper.

I det följande presenteras de vanligast förekommande träemballagetyperna och de användningsområden de är lämpade för.

Lätt att formatanpassa och
tillverka i mindre serier

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration