Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2023

2023 års tema är "Fyra steg mot ett klimatneutralt samhällsbyggande". Seminariet riktar sig främst till dig som är entreprenör, platschef, arbetsledare, konstruktör, entreprenadsingenjör, student eller arkitekt.

Välj trä!
Den förnyelsebara biomassa som växer i våra skogar kan bli allt från sågade trävaror till exempelvis klimatneutrala hus, broar, förpackningar, kläder och hygienprodukter. För att använda jordens resurser effektivt blir det därför viktigt att använda rätt trä på rätt plats. Ett hållbart industriellt träbyggande handlar om ständiga förbättringar och ökad resurseffektivitet – detta för att värna om jordens resurser och successivt minska fossila utsläpp och växthusgaser. Om vi skulle välja trä i hälften av alla flerbostadshus som byggs i Sverige, i stället för andra material, skulle det innebära att klimatpåverkan i byggskedet minskas med cirka 40 procent.

Malmös färdplan mot klimatneutralitet
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad

- - - - - - - - - -

Resan börjar i skogen
Åsa Blom, docent, prodekan, Linnéuniversitetet

- - - - - - - - - -

Forskning, utveckling & innovation
Cirka 40 procent av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt relaterade till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser och kraftigt reducera nyttjandet av jordens resurser kommer att kräva radikala förändringar i hur morgondagens samhällen planeras, utformas, byggs och används. Det finns mycket kunskap, det finns många projekt som visar vägen – Och det finns unika projekt som tänjer gränserna för vad som är möjligt att bygga i trä!

Träbyggande ch klimat
Martin Erlandsson, projektledare, IVL

- - - - - - - - - -

Sveriges största logistikanläggning i trä
Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt, NREP

- - - - - - - - - -

Det klimatneutrala polishuset
Jonas Hällgren, ingenjör, Utopia arkitekter &  Mattias Litström, arkitekt, Utopia arkitekter

- - - - - - - - - -

World of Volvo i Göteborg
Thomas Thompson, projektledare, World of Volvo

- - - - - - - - - -

Konsten att nyttja det redan byggda
När vi eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande kan vi inte fortsätta att slentrianmässigt riva det redan byggda. Kanske kan behoven lösas på mycket enklare sätt? Kanske genom att skapa nya planlösningar? Kanske genom att utföra en tillbyggnad eller en påbyggnad? Många gånger går det att åstadkomma det man önskar utan att riva och bygga nytt, utan att tära ytterligare på jordens resurser.

Exteriört - Timber on top
Jessica Becker, projektkoordinator, Trästad

- - - - - - - - - -

Interiört - Återbruksprojektet Gjuteriet
Hanne Birk, utvecklingschef, Varvsstaden

- - - - - - - - - -

Förnyelsebart & klimatneutralt
De mest hållbara byggnaderna är de som aldrig rivs. Det vackra är hållbart. Motsatsen är motsatsen! Det finns en självklar logik i att de byggnader som står över tid, som människor tycker om och tar om hand om, som kan cirkuleras i generationer, också är de bästa för klimatet och jordens resurser. Idag kan vi se hur modern digital teknik gör det möjligt att fräsa fram detaljer och knutpunkter ur trämaterialet för att återigen möjliggöra demontering och återuppbyggnad.

Hasletre – Det demonterbara kontoret
Ona Flindall, arkitekt, OsloTre AS

- - - - - - - - - -

Catena väljer limträ
Johan Franzén, Affärs-och fastighetschef, Catena AB

- - - - - - - - - -

Fyrtornet - Malmös första kontorshus i trä
Måns Herer, arbetschef, Granitor

- - - - - - - - - -

Samarbetspartners

Holmen-500.png

 

Martinsons-500ny.png

 

Moelven.jpg

 

Setra-500.png

 

Södra-500.png

 

 

 

 

Mässutställare

Platta logotyper mässutställare 5.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration