Kakpolicy

Svenskt Trä använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av webbplatsen. Kakor är filer som sparas på din enhets hårddisk för att underlätta användningen av webbplatsen.

Genom att använda kakor kan du slippa ange samma data varenda gång du besöker vår webbplats och de hjälper oss att anpassa webbplatsen efter dina behov, exempelvis vilket språk du föredrar eller vad på webbplatsen som är intressant för just dig.

Webbplatsen använder permanenta kakor och sessionskakor. I tabellen nedan kan du se hur de används.

Vill du inte att din webbläsare ska tillåta kakor kan du ändra det i webbläsarens inställningar, där kan du även radera kakor som finns sparade på din enhet. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor men har även möjligheten att neka kakor eller att visa en varning innan de sparas. Mer information om detta finns i information från tillverkaren av webbläsaren. Om du nekar användningen av kakor kan det innebära att webbplatsen och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett.

Vi använder Google Analytics som statistikverktyg, som i sin tur använder kakor för att samla in data. Se mer information nedan.

Namn på cookie Syfte Lagringstid Typ av cookie Leverantör
_fbp När Facebook-pixeln är installerad på en webbplats, och pixeln använder förstapartscookies, sparar pixeln automatiskt en unik identifierare till en _fbp-cookie för webbplatsens domän, om den inte redan finns. 90 dagar Marknadsföring Facebook
_ga Används för att särskilja användare. 2 år Statistik Google Analytics
_gat_UA Används för att bevara sessionen. 1 minut Statistik Google Analytics
_gid Denna cookie ställs in av Google Analytics för att särskilja användare. 1 dag Statistik Google Analytics
_hjFirstSeen Detta är inställt för att identifiera en ny användares första session. Det lagrar ett värde om sant/falskt, som indikerar om det var första gången Hotjar såg den här användaren. Den används av inspelningsfilter för att identifiera nya användarsessioner. Sessionen Statistik Hotjar
_hjSession_2168654 En cookie som innehåller aktuell sessionsdata. Detta innebär att efterföljande förfrågningar inom sessionsfönstret kommer att tillskrivas samma Hotjar-session. 30 minuter Statistik Hotjar
_hjSessionUser Hotjar-cookie som ställs in när en användare först landar på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att bevara Hotjar User ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID. linkedIn Ads ID syncing Statistik Hotjar
ai_session Unik anonym cookies för sessionsidentifierare. Används med Microsoft Application Insights för att samla in statistisk användning och telemetriinformation 30 minuter Nödvändig Episerver
ai_user Används med Microsoft Application Insights för att samla in statistisk användning och telemetriinformation. Unik cookie för användaridentifiering för att räkna antalet användare som kommer åt en applikation över tid. 1 år Nödvändig Episerver
AnalyticsSyncHistory Används för att lagra information om när en synkronisering med lms_analytics-cookien ägde rum för användare i de angivna länderna 30 dagar Marknadsföring LinkedIn
ARRAffinity Strängt nödvändigt. Dirigerar begäran som görs via en webbläsare till samma maskin i DXC-molnmiljön. Se ARRaffinity - Microsoft Azure. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare. Sessionen Nödvändig Episerver
ARRAffinitySameSite Denna cookie används för lastbalansering och för att säkerställa att du dirigeras till samma server konsekvent Sessionen Nödvändig Microsoft Azure
bcookie Webbläsaridentifierare-cookie för att identifiera enheter som använder LinkedIn för att upptäcka missbruk på plattformen 2 år Marknadsföring LinkedIn
lang Används för att komma ihåg en användares språkinställning Sessionen Marknadsföring LinkedIn
li_gc Används för att lagra gästernas samtycke angående användningen av cookies för icke-väsentliga ändamål 2 år Marknadsföring LinkedIn
lidc För att optimera valet av datapunkter 24 timmar Marknadsföring LinkedIn
UserMatchHistory LinkedIn Ads ID-synkronisering 30 dagar Marknadsföring LinkedIn
accept-all-cookies För att kunna spara dina cookieval 1 år Marknadsföring & Statistik Svenskt Trä
.ASPXANONYMOUS Denna cookie sätts av ASP.NET. Cookien används som ett unikt ID för sessionen och lagrar spårningsdata i sessionen, anonymt. 70 dagar Nödvändig ASP.NET
.EPiServerLogin Denna cookie är kopplad till innehållshanteringssystemet EpiServer. Det ställs in när en besökare loggar in på ett skyddat område på en webbplats. Sessionen Nödvändig Episerver
.ASP.NET_SessionId Denna cookie sätts av ASP.NET. Cookien används som ett unikt ID för sessionen och lagrar spårningsdata i sessionen, anonymt. 0 Nödvändig ASP.NET
__RequestVerificationToken Det här är en förfalskningscookie som ställs av webbapplikationer byggda med ASP.NET MVC-teknik. Det är utformat för att stoppa obehörig publicering av innehåll till en webbplats, känd som förfalskning över flera webbplatser. Den innehåller ingen information om användaren och förstörs när webbläsaren stängs. Sessionen Nödvändig  
__epiXSRF Unik identifierare för formulär. Skyddar användaren mot förfalskning (cross-site request forgery (XSRF)). Sessionen Nödvändig Episerver

Inställningar för cookies

Vill du inte tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration