KL-trähandbok

KL-trähandbok är ett resultat av ett samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmatträ, KL-trä, och branschorganisationen Svenskt Trä. KL-trähandboken utgör en del i Svenskt Träs satsning på handböcker för byggande i trä. Avsikten med KL-trähandboken är att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä. Handboken beskriver KL-trä som byggmaterial och konstruktioner utförda med KL-trä. KL-trähandboken riktar sig främst till projektörer men även till andra inom byggsektorn men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. KL-trähandbok omfattar 188 sidor och är i A4-format.

Läs KL-trähandbok i pdf här:

KL-trähandbok.

Beställ ditt exemplar här ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration