KL-trähandbok

KL-trähandbok är ett resultat av ett samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmatträ, KL-trä, och branschorganisationen Svenskt Trä. KL-trähandboken utgör en del i Svenskt Träs satsning på handböcker för byggande i trä. Avsikten med KL-trähandboken är att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä. Handboken beskriver KL-trä som byggmaterial och konstruktioner utförda med KL-trä. KL-trähandboken riktar sig främst till projektörer men även till andra inom byggsektorn men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. KL-trähandbok omfattar 188 sidor och är i A4-format.

Läs KL-trähandbok i pdf här:

KL-trähandbok.

Beställ ditt exemplar här ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.