Producentansvar

Foto: Johan Ardefors

 

Producentansvar för förpackningar

Vi är på väg att få en helt ny lagstiftning för förpackningar inom EU. Kommissionen har tagit fram ett förslag till nytt regelverk, läs bilaga här i pdf. De största förändringarna är att det blir en förordning, dvs samma regelverk och tidpunkt för genomförande kommer att gälla i hela EU.

Det är också ett större fokus på att tillverkaren ska förbereda för återvinning och återanvändning. När det gäller målen för återvinning av träförpackningar kommer de gamla målen att ligga kvar med materialåtervinningsnivåer på 25% 2025 och 30% 2030. Det blir dessutom nya målnivåer avseende återanvändningsbara produkter.

I Sverige har vi en hög andel återanvändning av träförpackningar som i den nuvarande tolkningen av lagstiftningen inte får tillgodoräkna oss. I det nya förslaget kommer vi att få räkna in reparation och återanvändning till viss del, men det är fortsatt oklart hur de olika värdena kommer att läggas samman och presenteras i slutänden.

En stor skillnad från och med 2020 är att det inte längre är tillverkarna av träförpackningar som ska rapportera in sin produktion utan de som använder förpackningen första gången.

När förordningen har trätt i kraft är det troligt att den rapporteringen ska ske via en producentansvarsorganisation, men tills vidare ska rapporteringen ske direkt till Naturvårdsverket och där hittar du deras information om producentansvar. Här hittar du de e-tjänster du behöver.

Förordningen är anpassad för konsumentprodukter och kanske framför allt plast, det är därför något oklart exakt hur transportförpackningar i trä omfattas och vilka problem förordningen vill att branschen ska lösa. Remissvar från Svenskt Trä finns att läsa här i pdf

Det är alltså användningen av transportförpackningar i trä som ska rapporteras och inte produktionen. Däremot ska alla tillverkare registrera sig på Naturvårdsverkets hemsida

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration