Qville

Qville - juryns motivering:

Vi befinner oss i ett gårdsrum i trä som står i stark kontrast med den yttre gatumiljön.
 
Här bidrar trä till att skapa en mer välkomnande och varm miljö för möten och gemenskap.
 
Loftgångarna i betong draperas med tunna ribbor i trä. Ett yttre rum skapas mellan fasadens täta panelbeklädnad och den yttre draperingen. Loftgångar och entrébalkonger ramas in och blir rum i rummet.
 
Beklädnaden upplevs såväl tät och omslutande som transparent och porös.
 
Känslan av findetaljerat trä är påtagligt, den känns med hela kroppen, doften, ljus och ljud.

 

Sektion 1:400

Sektion 1:400 

 

 

SituationsplanSituationsplan 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration