Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2017

KL-trä

2017 höll vi seminariedagen i Malmö och hade korslimmat trä, KL-trä som tema.

Välkomna - presentation
Mikael Eliasson, Direktör, Svenskt Trä och Jørgen Munch-Andersen, Teknisk ansvarig, Træinformation

Räcker skogen till mer träbyggande?  - presentation
Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna

Konstruktionsdesign i hybrid- och träkonstruktioner  - presentation
Roberto Crocetti, Professor, träkonstruktion 

Akustik i träkonstruktioner  - presentation
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB 

Fit for BIM – digital integration in the building process (eng) - presentation
Thomas Rohner, Professor in timber constructions and BIM, Bern University of Applied Sciences

Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment – Experiences from DGNB certification (eng) - presentation
Lau Raffnsøe, Teknisk direktør, Green Building Council Denmark

Världens högsta trähus Mjöstornet: Fokus brandskydd - presentation
Johan Åhlén, VD Moelven Töreboda AB

Valla Berså: Fokus fuktsäkert byggande - presentation
Per Karnehed, Civilingenjör, Karnehed Design & Construction AB

Prisvinnande träarkitektur  - presentation
Mirjam Hallin, Arkitekt, Tegnestuen Vandkunsten 

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration