Modet

Modet - juryns motivering:

Detta radhusprojekt är ett bra exempel på förtätning i bebyggd miljö. Byggnadsvolymerna är väl inpassade i kanten av naturreservatet. Här samspelar naturen och gaturummet, dess nivåskillnader, med de inre rumssambanden.
 
Projektet byggdes varsamt upp från vägen. Förtillverkade planelement möjliggjorde en effektiv och varsam byggnation, med respekt för naturreservatet. Vägen är även nu det centrala för de boende, kantad med privat förmark. Grupperingen är finskaligt inpassad till omgivningen. Sammanhållande materialval och färgsättning ger gruppen en egen identitet.
 
En intrikat och lyhörd sektion, dess plan i kombination med till synes enkla volymer ger en sammanhållen karaktär. Volymhantering skapar individualitet inom gruppen med sina överljus och generösa ljusinsläpp i fasad.
 
Fasadernas ribbor skapar sammanhållna volymer, och kan liknas vid ett membran som både skyddar och öppnar upp. De inre rummen är välstuderade och samverkar till en god bostadsmiljö.

 

Sektion 1:200

 

Situationsplan 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration