Modet

Modet - juryns motivering:

Detta radhusprojekt är ett bra exempel på förtätning i bebyggd miljö. Byggnadsvolymerna är väl inpassade i kanten av naturreservatet. Här samspelar naturen och gaturummet, dess nivåskillnader, med de inre rumssambanden.
 
Projektet byggdes varsamt upp från vägen. Förtillverkade planelement möjliggjorde en effektiv och varsam byggnation, med respekt för naturreservatet. Vägen är även nu det centrala för de boende, kantad med privat förmark. Grupperingen är finskaligt inpassad till omgivningen. Sammanhållande materialval och färgsättning ger gruppen en egen identitet.
 
En intrikat och lyhörd sektion, dess plan i kombination med till synes enkla volymer ger en sammanhållen karaktär. Volymhantering skapar individualitet inom gruppen med sina överljus och generösa ljusinsläpp i fasad.
 
Fasadernas ribbor skapar sammanhållna volymer, och kan liknas vid ett membran som både skyddar och öppnar upp. De inre rummen är välstuderade och samverkar till en god bostadsmiljö.

 

Sektion 1:200

 

Situationsplan 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.