Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

BIM kommer att slå igenom med dagens unga. De är vår framtid

Thomas Rohner, Professor i BIM vid trähögskolan i Biel

Skogsindustrierna

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. 

Skogsindustriernas webbplats