Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Vi representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.