Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Det finns bara en lösning för att skydda klimatet. Det är att bygga konstruktioner i trä.

Pirmin Jung Grundare av Pirmin Jung Ingeniure