Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna.

Visst känns det som om vi är i en trärevolution?

Alex de Rijke, partner på det Londonbaserade arkitektkontoret DRMM

Skogsindustrierna

Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Vi företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk, 120 sågverk och ett 40-tal andra företag inom skogsindustrin. 

Skogsindustriernas webbplats