Trygghet

Trygghet

  • Genom högt ställda krav skapas en väldefinierad produkt, vilket ger samma höga kvalitet vid varje leverans. En förutsättning för digitalisering av byggbranschen
  • Dokumentation för kvalitetssäkring
  • Märkning för spårbarhet och information
  • Anvisning om hantering, montering och slutbehandling
  • Snyggt och långvarigt slutresultat

Styckmärkning

CMP-godkända panelbrädor märks individuellt för att informera om vilket ytterligare arbete som behövs för ett komplett färgsystem och fasadmaterial. Varje panelbräda märks med ytbehandlingsklass, certifikatsnummer och spårbarhetsnummer som försäkrar beställaren om en korrekt tillverkning med tydlig spårbarhet från tillverkning till slutkund. 

 

Ytbehandlingsklasser

Moderna färgtyper bygger på målning i system. Det beror på att egenskaperna hos respektive färgskikt i systemet har optimerats med tanke på de efterfrågade egenskaperna. CMP-godkända panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser för täckfärger och är oberoende av vilken kulör som väljs.


Montering

För att säkerställa en lång livslängd på CMP-godkända utvändiga panelbrädor krävs en korrekt utförd montering. Panelbrädorna ska monteras enligt anvisningar i AMA Hus 14 kapitel HSD.16.

Anvisningar för montering finns även utförligt illustrerade på TräGuiden och Trärådhuset.

Slutbehandling

CMP-godkända panelbrädor ska slutbehandlas senast inom 12 månader efter montering. En kortare tid mellan montage och målning minskar risken för att panelbrädorna hunnit påverkas av omgivningen. Vid målning ska ytfuktkvoten kontrolleras. Panelbrädorna ska ha en ytfuktkvot på 16 % eller lägre för att säkerställa ett bra resultat och långa underhållsintervall. Monterade CMP-godkända panelbrädor ska granskas okulärt innan slutbehandling för att kontrollera eventuell förekomst av smuts och påväxt.

Någon av de, vid försäljning, rekommenderade färgerna för slutbehandling, ska användas för att färgernas kompatibilitet ska säkerställas. För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell målning av de CMP-godkända panelbrädorna. Det är viktigt för ett långvarigt skydd och för senare underhåll.

Ändträbehandling är av avgörande betydelse för panelbrädornas livslängd och underhållsintervall. Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen. Fullständigt färgsystem målas på ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller liknande.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration