Nominerade 2008

Elva bidrag blev nominerade till tävlingen och vinnaren tillkännagavs vid den officiella invigningen av Skogsnäringsveckan den 22 april 2008. Vinnaren av Träpriset 2008 blev den tionde Träpristagaren i ordningen och fick förutom äran även ta emot den gyllene hästen, en bronsplakett att placeras vid objektet och prissumman på 100 000 kronor ur H.M. Konung Carl XVI Gustafs hand.

Bilderna får endast användas i artiklar om Träpriset. Vid bildpublicering ska fotografens namn Åke E:son Lindman alltid anges. Behöver du en större bild eller motivet i en annan vinkel får du gärna kontakta oss.

Vinnare - Östra Kvarnskogen, Sollentuna

 
 
I ett stort naturområde med en terräng som sluttar starkt, har Östra Kvarnskogen byggts. Här har naturen styrt och ställt, bland annat fi nns hus som delvis vilar på 7 m höga stålpelare på grund av stupande berg. Sida vid sida lever hus och natur och de verkar hålla väl sams. Det är annorlunda på ett sätt som för tankar och känslor till ett vilsamt ursprung.
 

Läge: Flottarestigen 8-80, Sollentuna
Typ av byggnader: 40 stycken hus i natur
Byggherre: Folkhen, Sven-Harry Karlsson
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB,  Kjell Forshed
Handläggande arkitekt: Ludmilla Larsson
Medarbetare: Åsa Sjöstrand och Staffan Corp
Konstruktör: Looström och Gelin
Byggnadsentreprenör: Folkhem
Byggår: 2004-2006

 

Nominerade

Juniper House, Gotland

 
 
På gotländsk mark där vackra enar vuxit sig höga, står Juniper House. Enarna har präglat både placeringen av huset, man ville fälla så få som möjligt på tomten, samt delar av fasaden. En 35 meter bred och 3 meter hög transparent bild föreställande tomtens enar sveper nämligen runt tre av husets fasader. Träfasadens karaktär växlar härigenom ständigt. Huset får ett vackert liv och har även en vilsam själ.
 

Läge: Katthammarsvik, Gotland
Typ av byggnad: Fritidshus
Byggherre: Ulla Alberts och Hans Murman
Arkitekt: Ulla Alberts och Hans Murman, Murman Arkitekter
Konstruktör: Måns Ljungberg, Ingengörsbyrå
Byggnadsentreprenör: Självbyggeri med familjens hjälp
Byggår: 2004-2006

 

Flyinge Kungsgård, Flyinge


Ladda ner

Ladda ner

Det nya ridhuset på Flyinge har bland annat en hall med de fria måtten 40 x 80 meter. Glasade väggar och taklanternin förser byggnade med dagljus. Det gamla ridhuset är byggnadsminnesmärkt och för att få det att hänga ihop med det nya i karaktär och rumsgestaltning har stor vikt lagts vid takkonstruktionen. Den känsliga och vackra miljön har fått ytterligare en dimension.

Läge: Kungsgården, Flyinge
Typ av byggnad: ridhus
Byggherre: Flyinge AB
Arkitekt: AIX Arkitekter AB, Jan Lisinski, Lars Johansson, Lea Ewerman och Charlotte Pauli
Projektledning: Jan Lisinski, Lars Johansson, Karin Svenonius, Charlotte Pauli och Finn Särnö
Projektledning: Vercelo Bygg & Fastighetskonsult AB, Bruno Boström
Konstruktör: Tyréns Byggkonsult i Växjö, Tomas Alsmarker, Elwy Karlsson och Johan Vessby
Byggnadsentreprenör: Vecro AB, Niclas Rosén
Byggår: 2004-2005

 

Kvarteret Fiskpigan, Trosa

Ladda ner


Ladda ner

Kvarteret Fiskpigan, beläget i centrala Trosa, smälter väl in i den småskaliga arkitekturen som kännetecknar staden. De gamla karaktäristiska träfasaderna samsas väl med Fiskpigans nya, och inspiration till verandorna har hämtats från äldre badorter. Moderna och funktionella lägenheter har skickligt placerats i en kulturhistorisk miljö utan att störa vare sig intryck eller uttryck.

Läge: Östermalsmvägen 34, Trosa
Typ av byggnad: flerfamiljshus
Byggherre: Förvaltnings AB Fiskpigan, P-O Svennerholm
Arkitekt: Meter Arkitektur, Peter Hulting
Medarbetare: Pär Andreasson, Bengt Carlsson, Jesper Embring och Karin Skoglund
Konstruktör: ELU Konsult, Bo Jansson och Paul Palmqvist
Medarbetare: Maria Söderwall
Byggnadsentreprenör: Byggnadsfirman Viktor Hanson, Klas och Mats Johnson
Byggår: 2006-2007

 

Villa Maria, Nacka


Ladda ner

Ladda ner

Villa Maria nås endast från norr via grannens uppfart, om man inte vill klättra förstås. Huset är ritat för en person och utsikten är betagande; Stockholms stadssiluett. Djurgården och Lidingös södra strand. Med kvadratiska rum i vilja en sida består av glas och vädringslucka eller terassdörr, är höjdkänslan hela tiden närvarande. 123 kvadratmeter på topp är ingen överdrift.

Läge: Vikdalen, Nacka
Typ av byggnad: villa
ByggherreMaria Nordenberg
Arkitekt: Fahlander Arkitekter AB, Mats Fahlander med arkitekt Thomas Marcks
KONSTRUKTÖR: Carluno Pålstedt
ByggnadsentreprenörFahlander Arkitekter AB
Byggår2005

 

Sörgårdsskolan, Vaggeryd


Ladda ner

Ladda ner

Den mörka träfasaden på Sörgårdsskolan smälter vackert in i den omgivande naturmiljöns skuggverk och beroende på årstid och ljus tillåts färgmiljön att skifta. Byggnadens påtagliga genomskinlighet erhålls genom rytmiskt återkommande mindre glaspartier. Läget intill en ravin och en liten bäck har tagits tillvara, bland annat har alla klassrum utsikt här utöver. Kontemplativt och rogivande.

Läge: Eksgatan 8, Skillingaryd
Typ av byggnadGrundskola
ByggherreVaggeryds Kommu 
ArkitektAcoop Arkitekter AV, Erik Ståhl
Assisterande arkitekt: Karolina Ganhammar
Projektledning: BSV Arkitekter & Ingenjörer AB, Tommy Jarebrink
KonstruktörBygg & Geokonstruktioner AB
ByggnadsentreprenörGärahovs Bygg AB
Byggår2004

 

Villa i Trosa, Trosa


Ladda ner


Ladda ner

Villa i Trosa är ett H-format hus som öppnar sig mot vattnet och mot den omgivande naturen, samtidigt som byggnaden skapar gott skydd mot vind och insyn. Stora skjutpartier gör att förflyttningen mellan vad som är inne och vad som är ute sker obemärkt, och den starka materialnärvaron förhöjer känslan av en genomtänkt och rofylld plats att vara på. Det är öppet och flexibelt, precis som himlen och fjärden utanför.

LägeTrosa
Typ av byggnadvilla
Byggherreprivat
ArkitektArktiektstudio Widjedal Racki Bergerhoff AB
Konstruktör: Tyréns , Martin Karlsson
ByggnadsentreprenörRPJ Bygg, John Larsson
Byggår2006

 

Löhammar Ladugård, Östhammar


Ladda ner

Ladda ner

Löhammar Ladugård är den röda ladan i ny tappning. Då lantbruksnäringen genomgår en strukturutveckling måste också byggnaderna förändras. Taket, en god symbol för skydd, har utvecklats coh hänger lätt i landskapet på de gula klossar som är djurgruppernas utgångsdörrar. Skogssiluetten får råda över byggnaden och framförliggande trädridå kan teckna sig grafiskt mot det silverglänsande taket.

Läge: Harg, Östhammars Kommun
Typ av byggnadladugård
ByggherreHargs Bruk AB, Ulf Dietrichson
ArkitektMalmström & Edström Arkitektkontor AB, Björn Edström och Gunilla Bergström
Planering och projektledning: Mattsson & Stockzelius Arkitektkontor, PA Mattsson och Christer Stockzelius
ByggnadsentreprenörNOVAB
Byggår2005

 

Villa Roser, Skara


Ladda ner

Ladda ner

Platsen är en vackert uppvuxen och styckad villaträdgård med en bäck omgiven av höga och varierande träd. Villa Roser har stora glaspartier mot bäcken och mot solen. Massivträ tillsammans med röd Kinnekullakalksten, ekparkett och eksnickerier bidrar till en skön känsla av att ingenting lämnats åt slumpen. Natur och byggnad samspelar, precis som de olika ytorna interiört.

LägeSkara
Typ av byggnadvilla
ByggherreClaudine och Roger Roser
ArkitektWingårdh Arkitektkontor AB, Gert och Karin Wingårdh
Medarbetare: Martina Wahlgren och Danuta Nielsen
KonstruktörMoelven Töreboda, Ekologibyggarna och G2D Design
Byggnadsentreprenör: Norra Vadsbo Bygg AB
Byggår2005

 

Sommarhus Tjajkovski, Husarö


Ladda ner

Ladda ner

Sommarhuset Tjajkovski är ett lätt byggande i trä och glas. Huset är placerat på den plana ytan mellan två bergsknallar och orienterar sig dels mot solen i söder, dels frontalt mot vattner i väster. Ett horisontellt träraster diffuserar ljuset och förstärker med ett varierat skuggspel intrycket av en kontinuerlig rumsformation, där gränsen mellan ute och inne får underordnad betydelse. Träpoesi.

LägeHusarö, Stockholms Skärgård
Typ av byggnadfritidshus
ByggherreTomasTjajkovski
ArkitektTham & Videgård Hansson Arkitekter
Ansvariga arkitekter: Bolle Tham och Martin Videgård Hansson
Medhjälpande arkitekter: Tove Belfrage och Lukas Thiel
Konstruktör: Konkret rådgivande Ingenjörer, Olle Norrman
Projektledning bygg: FKTS, Peter Erelöf
Byggnadsentreprenörer: NTK Bygg, Jörgen Johannesson
Byggår: 2003-2006

 

Naturum Store Mosse, Gnosjö


Ladda ner

Ladda ner

Naturum Store Mosse ligger i den nationalpark med samma namn som utgör södra Sveriges största vildmark. Landskapet är vackert och för att nå byggnaden går man via smala spränger som lyfter besökaren över den fuktiga marken samtidigt som de skyddar den ömtåliga terrängen. Naturrummet har plats för utställningar, samlingar, böcker, information och en massa vetgiriga besökare. Mossen har 14 000 är på nacken, så det finns en hel del att berätta.

LägeGnosjö Kommun
Typ av byggnadInformationsbyggnad
Byggherre: Länsstyrelen i Jönköpings Län, Lars Sandberg och Johan Rova
Arkitekt: White Arkitekter AB, Ulla Antonsson,  Mattias Lind och Lars Zachrisson
Projektledning: Lennart Salomonsson
Byggledning: BSV Arkitekter AB, Petter Kjöller
Konstruktör: FB Engineering AB, Sven Blomgren
Byggnadsentreprenör: SO Almqvist ByggnadsAB, Åke Hallenmyr
Byggår: 2003

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration