Vaggor

Vaggor - för tung utrustning

Vaggor lämpar sig för stor och tung utrustning som inte är ömtålig eller kräver något speciellt mekaniskt, fysikaliskt eller kemiskt skydd. Det kan vara kolonner, reaktorer, tankar, torn, kondensatorer eller liknande. En vagga påminner ofta om en lådbotten med inredning och fyller samma funktion.

Figur 4.34  Olika former av vaggor. 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration