Använd vårt material

Använd vårt material i era kommunikationskanaler

Bilder och illustrationer

Använd gärna bilder från Svenskt Träs bildbank. Är ni som intresserade av någon annan bild ni sett på vår hemsida eller i någon publikation så kontakta oss så kan vi stämma av vad som gäller avtalsmässigt för just den bilden. För er som medlemsföretag är våra illustrationer fria att använda med källa.

Texter från våra publikationer

Använd gärna texter från Svenskt Träs hemsida eller våra publikationer. Hänvisa till Svenskt Trä samt vilken publikation eller hemsida som är källan.

Företagsanpassade publikationer och digitala verktyg

För er som medlemmar kan vi göra specifika företagsanpassningar av både publikationer och digitala verktyg. Kontakta oss om intresse finns så kan vi diskutera frågan och kostnader.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration