Arbetsmiljö och boendemiljö

Förbättra arbetsmiljön


Alla vet att trä är bra för klimatet. Men hur många tänker på att det också är bra för arbetsklimatet?

Mindre buller och byggdamm
Kan en byggarbetsplats kännas trevlig och ombonad? Nja, det kanske är att ta i. Men en sak är säker, en arbetsplats med en ovanligt låg ljudnivå och låga mängder byggdamm utgör en betydligt trevligare arbetsmiljö. Med det moderna sättet att bygga trähus förvandlas byggarbetsplatsen till en monte­ringsplats.


Trä är flexibelt
Trä kan enkelt hanteras med lätta bearbet­ningsverktyg. Som få eller inget annat bygg­material öppnar därför trä för möjligheten att i efterhand göra ändringar i byggnaden. Justeringar och anpassningsarbeten kan ut­föras med traditionella handverktyg. Trä är lätt att bearbeta för hål, urtag och beslag som gör det enkelt att fästa installationer. Natur­liga hålrum i bjälklag och väggelement gör det också lättare att dra ledningar.

Förbättra boendemiljön

Foto: Johan Ardefors

Trä, om de boende själva får välja
Som byggnadsmaterial upplevs trä som vackert och naturligt, och har en stark för­ankring hos konsumenterna. Klimatfrågan har förstås också bidragit till träets popu­laritet. Förnybara byggmaterial är ur miljö­synpunkt det enda hållbara, och dagens medvetna svenskar blir mer och mer ange­lägna om att göra klimatsmarta val.

Sunt inomhusklimat
Trä står för en sund och trivsam livsmiljö. Det känns helt enkelt naturligt att omge sig med. Att gå barfota på ett såpat eller oljat trägolv är en speciell känsla och jämfört med andra material kan ett trägolv kännas varmt trots låg innetemperatur. Trä har dessutom en fuktutjämnande kapacitet; under fuktiga årstider lagrar träet fukten för att sedan återge den under torra årstider, vilket gör att luftfuktigheten i inomhus­ miljön jämnas ut.

Minimerad störning
Som en positiv bieffekt av att träbyggandet sker i fabrik blir boendemiljön kring bygget trevligare, eftersom de kringboende inte behöver störas lika mycket (och lika länge!). Man behöver dessutom inte stänga av eller leda om trafiken i närområdet i samma ut­ sträckning.


Åtta våningar höga Limnologen i Växjö har en stomkonstruktion av massiva träbjälklag och bärande väggar. Även trapphus och hisschakt är i trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration