Hantera limträ rätt

I broschyren "Hantera limträ rätt" får du information om hur limträ ska hanteras på byggarbetsplatsen. Limträ har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. På väg till inbyggnad måste det bland annat skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Trycksaken "Hantera limträ rätt" finns hos alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä. 

Tanken är att broschyren "Hantera limträ rätt" levereras av bygg- och trävaruhandeln till byggarbetsplatsen tillsammans med följesedeln. Med varje folder följer en dekal som fästs på limträelementen. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur limträ ska lagras, samt möjlighet att fylla i limträets fuktkvot vid leverans.

Läs "Hantera limträ rätt" här

Beställ Hantera limträ rätt här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration