Framtidens hållbara träbyggande - om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer

Svenskt Trä erbjuder under våren återigen kursen “Framtidens hållbara träbyggande – om konsten att förena klimat, ekonomi och goda livsmiljöer”.

I denna kurs vill vi förmedla en förståelse för trä och träbyggande genom att belysa hur olika aspekter såsom akustik, välbefinnande, brand, fukt, materialegenskaper, byggsystem, produktion och ekonomi hänger ihop. Det här är en kurs med fokus på såväl helhet som delhet, på såväl arkitektur och klimat som på teknik och ekonomi.

Kursen ger en förståelse för trä och träbyggande och riktar sig framför allt till dig som byggherre, projektledare, entreprenör, teknisk konsult eller arkitekt.  

Kursen hålls av Tomas Alsmarker, Chef Innovation & Forskning på Svenskt Trä, Jan Larsson, arkitekt på Semrén & Månsson och Gabriel Eriksson, teknisk projektledare på Svenskt Trä.

Efter avslutad kurs kommer du att ha ökad förståelse för hur olika aspekter i framtidens hållbara träbyggande hänger ihop och vad man särskilt behöver tänka på med fokus på såväl detaljer som helhet. Du kommer att känna en ökad trygghet i att föreslå och ta beslut om att välja trä i olika typer av byggprojekt. 

Kursen avslutas med ett slutprov.

Här kan du ta del av de områden som tas upp under kursen.

Praktisk information

När: Föreläsningar sker under sex halvdagar och avslutas med ett slutprov under vecka 21.

  • Onsdag 17 april, kl. 13:00-17:00 
  • Fredag 19 april, kl. 9:00-12:00
  • Tisdag 30 april, kl. 9:00-12:00
  • Torsdag 2 maj, kl. 9:00-12:00
  • Tisdag 7 maj, kl. 9:00-12:00
  • Tisdag 14 maj, kl. 9:00-12:00
  • Vecka 21 - slutprov

Var: Distans. Vi använder verktygen Canvas och Zoom. Mer information får du innan kursstart.

Kostnad: 4 900 kr ex. moms. Kurslitteratur ingår. Studentrabatt gäller ej.

Anmälan: Anmälan stänger den 5 april 2024. Observera att outnyttjad plats som inte avbokas senast den 15 april 2024 kommer debiteras i fullt pris. Din plats kan överlåtas till en kollega. Vid avanmälan eller överlåtelse av plats kontakta Maria Cirillo.

Anmäl dig till kursen via länken här.

Vid kursfrågor kontakta kursansvarig Tomas Alsmarker.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Tidigare kurser har beskrivits av deltagare: 

"Fint att se olika användningsområden för trä"

"Väldigt intressant kurs och bra föreläsare"

"Vill framföra ett stort tack för kursupplägg och innehåll.
Alla är mycket kunniga inom respektive områden"

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration