Guide för KL-trä i tidiga skeden

Guide-för-KL-trä-i tidiga-skeden-700.jpg

Guide för KL-trä i tidiga skeden vägleder dig i ord och bild om sådant som är viktigt att tänka på i tidiga skeden vid gestaltning och utformning av en byggnad i KL-trä.

Du får en inblick i olika byggsystem, dess fördelar och nackdelar, och när de passar bäst. Publikationen ger dig tumregler för mått och tjocklekar samt för uppbyggnad av väggar, tak och bjälklag. Du får även tips om vad du ska tänka på vid rördragningar för vatten, värme och sanitet, stabilisering mot horisontella vindlaster, utformning av bottenvåning och grundläggning. I publikationen ges exempel på möjligheter och begränsningar avseende konstruktion, arkitektur och produktion. Guide för KL-trä i tidiga skeden omfattar 24 sidor och är i A4-format.

Läs eller beställ Guide för KL-trä i tidiga skeden här:

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration