Virke i snickeriindustrin

Snickeriprodukter och märgfångare

Snickeriindustrin använder virke till olika ändamål till exempel till fönster, dörrar, trappor och inredningar. Vanligen används furu, för att det går att bearbeta till god ytkvalitet, på grund av kärnvirkets naturliga beständighet i väderutsatta delar ovan mark.

Virke till snickeriindustrin sågas vanligen i 50, 63 eller 75 mm tjocklek. Bredden kan vara 100 – 200 mm. Virket till fönster är från centrumutbytet för att man ska få hög andel kärnved. Ibland sågas området kring märgen bort för att ge produkterna en bättre form­stabilitet. Detta benämns att såga med märgfångare.

De ursprungliga dimensionerna kan minskas genom klyvning eller spräckning. De kan också ökas genom sammanlimning av mindre dimensioner till större.

Limningstekniken används också för att uppnå hög sprickfrihet vid till exempel grova dimensioner. Genom sammanlimningen kan också formförändringar som krokighet, skevhet och så vidare begränsas. Detta är betydelsefullt med tanke på funktionen hos fönster och dörrar, att de ska ha hög lufttäthet och god passning.

Virke till sammanlimmade produkter tas vanligen ur sågat virke med klenare dimensioner. För att få kvistfritt virke, som till invändiga fönsterbågar, kan exempelvis 25 mm tjocka kvistfria sidobrädor användas.

Den råvara som vanligen levereras till snickeriindustrin är sort G4-1 eller bättre, vid sortering enligt SS-EN 1611-1. Virke med enbart friska kvistar är önskvärt, men virke med svartkvist kan i vissa fall accepteras. Virke med kvistar som inte kan accepteras i den färdiga produkten, till exempel lösa kvistar, borras ur och lagas med träplugg. Kvistar kan även avlägsnas genom kapning och efterföljande fingerskarvning.


One Tonne Life, Hässelby, nominerad till Träpriset 2012. Foto Åke E:son Lindman.


Skogssauna Tomtebo, Gävle, vinnare av Träpriset 2012. Foto Åke E:son Lindman.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.