Virke i snickeriindustrin

Snickeriprodukter och märgfångare

I snickeriindustrin förädlas det sågade virket på många olika sätt i kvalitetskontrollerade processer. De förädlingssteg som beskrivs kan äga rum var som helst i kedjan, från sågverk till att den färdiga produkten lämnar snickeriindustrin.

Snickeriindustrin använder virke till olika ändamål, till exempel till golv, fönster, dörrar, trappor, möbler och inredningar. Vanligen används furu, för att det går att bearbeta till god ytkvalitet och på grund av kärnvedens naturliga motståndsförmåga mot röta och insekter.

Virke till snickeriindustrin sågas vanligen i 50, 63 eller 75 mm tjocklek. Bredden kan vara 100 – 200 mm. Virke till fönster är oftast från centrumutbytet för att man ska få hög andel kärnved. Ibland sågas området kring märgen bort för att ge produkterna en bättre formstabilitet. Detta benämns att såga med märgfångare.

De ursprungliga dimensionerna kan minskas genom klyvning eller spräckning. De kan också ökas genom sammanlimning av mindre till större dimensioner.

Figur 94  Exempel på snickeriprodukter

 

 

 

Figur 95  Blocksågning av stock med märgfångare Märgfångaren innehåller juvenilved som påverkar deformationer.

 

 

 

Limningstekniken används också för att uppnå hög sprickfrihet vid till exempel grova dimensioner. Genom sammanlimningen kan också formförändringar som krokighet, skevhet och så vidare begränsas. Detta är betydelsefullt med tanke på funktionen hos fönster och dörrar, att de ska ha hög lufttäthet och god passning.

Virke till sammanlimmade produkter tas vanligen ur sågat virke med klenare dimensioner. För att få kvistfritt virke, som till invändiga fönsterbågar, kan exempelvis 25 mm tjocka kvistfria sidobrädor användas.

Den råvara som vanligen levereras till snickeriindustrin är sort G4-1 eller bättre, vid sortering enligt SS-EN 1611-1. Virke med enbart friska kvistar är önskvärt, men virke med svartkvist kan i vissa fall accepteras. Virke med kvistar som inte kan accepteras i den färdiga produkten, till exempel lösa kvistar, borras ur och lagas med träplugg. Kvistar kan även avlägsnas genom kapning och med efterföljande fingerskarvning.

AVT-sid103-1.jpg
Villa Moelven, Älgö.

 

AVT-sid103-2.jpg
Aula Medica, Karolinska.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration