#7 Trä – trendigt och hälsosamt

3 december 2020. Vi vet alla att trender kommer och går. En del trender är kopplade till utseende och image medan andra är kopplade till vår livsstil och sätt att leva.

Furu är inte längre lika tydligt kopplat till gamla gillestugor och antika kök, furu är trendigt. Studier visar att man gärna inreder med ljust trä i hemmet och hela nio av tio håller med om att trä i möbler och interiör ger en trivsam känsla.

Kan trä dessutom visa sig vara hälsomässigt fördelaktigt? Vi vet att trä har en positiv inverkan på inneklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt. Nu har vi också lärt oss att träinredning kan ge ett ökat välbefinnande och studier tyder på att trä kan ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor.

Kan trä vara hälsosamt? Kommer våra konsumtionsmönster att förändra sig baserat på de förändringar vi ser i samhället? Vilken roll kan trä spela i våra framtida livsstilsförändringar?

Deltar gör: Stefan Nilsson, Trendstefan, Stefan Lundin, arkitekt White Arkitekter, Björn Nordin, chef interiör och design Svenskt Trä, Tomas Nord, universitetslektor verksam vid Linköpings universitet, och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration