Handelssortering av trävaror

Handelssortering av trävaror . Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Handelssortering av trävaror. Omfattar 81 sidor och är i A5-format.

Läs Handelssortering av trävaror här

Beställ Handelssortering av trävaror här

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.