Handelssortering av trävaror

Handelssortering av trävaror . Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Handelssortering av trävaror. Finns även på engelska Commercial Grading of Timber. Omfattar 81 sidor och är i A5-format med över 100 illustrationer, ritningar, tabeller och fotografier.

Att sorteringsanvisningar uppfattas på ett liknande sätt mellan säljare och köpare är en förutsättning för säker kommunikation och förhandling. Med ny sorteringsteknik, kundspecifika produkter och närhet till slutkunden krävs ett tydligt regelverk.

Det nya regelverket är baserat på tidigare handelssorteringsregler och provsorteringar. Värdetalen i de tidigare regelverken har noggrant granskats och omarbetats utifrån produktions- och marknadsmässiga förutsättningar. En rad jämförande provsorteringar mellan de olika regelverken ligger också till grund för den nya handelssorteringen.

Läs Handelssortering av trävaror här

Beställ Handelssortering av trävaror här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration