Leverantörernas certifikatnummer

Företagen är certifierade av Svenskt Trä efter att ha genomgått tredjepartskontroll utförd av beroende kontrollant. Kontrollen säkerställer att den godkända tillverkaren använder sig av trä av god kvalitet och kvalitetssäkrade färgsystem, har etablerade rutiner för tillverkningskontroll och individmärker de industriellt ytbehandlade panelbrädorna enligt gällande certifieringsregler. För att beställa CMP-godkända industriellt ytbehandlade panelbrädor, ta kontakt med någon av de certifierade företagen.

Kontaktlista på alla CMP-certifierade leverantörer

Företagsnamn, telefon Hemsida Adress Certifikatnummer
Sveden Trä AB
010-471 91 73
svedentra.se

Kyrkbyvägen 4, 
780 50 Vansbro

001
Lida Timber AB
0371-366 50
lidatimber.se

Hestravägen 37,
330 26 Burseryd

002
SCA wood building & supply solutions AB
060-19 30 00
sca.com

Johannesdalsv. 99,
856 34 Tunadal 

004 
Norra Timber
010-583 10 00
norratimber.se Akademigatan 4,
831 40 Östersund 
005 
Munktorps Träförädling AB
0221-40 175
munktorpstra.se Bålstavägen 4,
731 70 Köping
008
Moelven Valåsen Wood AB
010-122 51 40
moelven.se Valåsen,
691 27 Valåsen
009

Ingarp Träskydd AB
0381-66 32 60

ingarp.se

Ingarp 40,
575 95 Eksjö

010
Sandåsa Timber AB
0152-25 000
sandasa.se Sandåsa,
645 94 Strängnäs
011
Martinsons Såg AB
0914-207 00
martinsons.se Burträskvägen 53,
937 80 Bygdsiljum
 012 
Derome Timber
0340-66 64 00 
derometimber.se  Bjurumsvägen 14
432 68 Veddige 
013
Valbo Trä AB
026-66 28 80
valbotra.se Televägen 10
818 33 Valbo

014

Fransson & Neij AB
036-10 06 90
Fntimber.se Sävsjövägen 51
570 02 Stockaryd

015

AB Karl Hedin
010 – 483 82 90
abkarlhedin.se

Karbenning
738 92 Norberg

016

Valbo Trä AB
026-66 28 80
valbotra.se Rotebergsvägen 38
828 34 Edsbyn
017
Södra Wood AB
0470-890 00
sodra.com Karlebyvägen1
590 39 Kisa
018
SCA Wood building & supply solutions AB
060-19 30 00
sca.com Stuguvägen 21
844 51 Stugun
019
Stenvalls Trä AB
0911-25 10 00
stenvalls.se Brändövägen 177
975 97 Luleå
020

 

Exempel på tillverkningskontroll av påläggningsmängd färg genom vägning. Foto: Sveden Trä AB Exempel på tillverkningskontroll av påläggningsmängd färg genom vägning.
Foto: Sveden Trä AB 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration