Träkonstruktionsdagen 2016

Konstruktion

2016 höll vi en kunskapsdag om konstruktion med många intressanta föreläsare.

Horisontalstabilisering och förband
Roberto Crocetti, Professor, Lunds Tekniska Högskola / Limträteknik i Falun AB.

Ladda ner Robertos bildspel

Brandprojektering av träkonstruktioner
Anders Paulsson, Civilingenjör, Bjerking AB.

Ladda ner Anders bildspel

Modern timber connections through selected project examples
(Tamedia Zürich, CH / Centre Georges Pompidou Metz, FR) (eng)
Samuel Blumer, Diplomierter Bauingenieur ETH, SJB.Kempter. Fitze AG / sblumer ZT GmbH. Se bild 1 och 2.

Ladda ner Samuels bildspel

Treet - 14-våningar – världens högsta trähus
Harald Liven, Projektutvecklare, Moelven Limtre AS. Se bild 3.

Ladda ner Haralds bildspel

Akustik i konstruktioner av trä
Pontus Thorsson, Teknisk doktor i akustik, Akustikverkstan AB.

Ladda ner Pontus bildspel

Anledningar att välja trä – bortom teknik
Magnus Silfverhielm, Professor, Linnéuniversitetet / AIX Arkitekter AB.

Ladda ner Magnus bildspel

 
Studiebesök dag 2 på stora trä - och limträprojekt i Mälardalen tillsammans med delaktiga från respektive projekt.
  • Herrestaskolan, Barkarby, Stockholm. Se bild 4. Se film om Herrestaskolan.
  • IFU Arena, Gränby, Uppsala. Se bild 5.
  • Ulls Hus, Ultuna, Uppsala. Se bild 6.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration